דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה – רכישה, התקנה, הדרכה ושירות למערכת CRM למוקד

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 26.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: רכישה, התקנה, הדרכה ושירות למערכת CRM למוקד

 

 

מחלקת מערכות מידע ומחשוב של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

רכישה, התקנה, הדרכה ושירות למערכת CRM למוקד.

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

 

שם החברה הצעת מחיר כולל מע"מ
א.ש בינה 54,264.60 ₪
C4Muni 75,430.30 ₪
חברה לאוטומציה 74,341.80 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מחלקת מערכות מידע ומחשוב מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  א.ש בינה   שהצעתה בסך 54,264.60 ₪ כולל מע"מ היא  ההצעה הזולה ביותר  לרכישה, התקנה, הדרכה ושירות למערכת CRM למוקד.

 

אישור גזברות התקבל ביום: 25/12/2022

 

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה                

_______________

     ד"ר דנה סיון

  מנכ"לית המועצה                

     ______________

     איתן מימוני, עו"ד

                יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content