דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה 9 פברואר, 2022, ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021 פרוטוקול זה מחליף ומבטל פרוטוקול מיום 31/01/2022- מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

9 פברואר, 2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת רכב בליסינג תפעולי במסגרת מכרז לת/15/2021
פרוטוקול זה מחליף ומבטל פרוטוקול מיום 31/01/2022

  1. בהמשך לבקשתנו ובהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים, התשל"ב-1972) למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנתה משכ"ל לחברות הזוכות בפרקים הרלוונטיים שבמכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת רכבים מהדגמים הבאים:

 

  • 2 רכבים מסוג קיה.
  • 3 רכבים מסוג דאצ'יה (ללא צבע מטאלי)

 

  1. הצעות המחיר שהתקבלו במסגרת נוהל זה:
דגם קשר רנט א קאר פסיפיק רכב ותחבורה הספק בעל ההצעה הזולה ביותר
דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות דמ"ש חודשי כולל מע"מ % ממחירון כולל תוספות
 KIA Picanto

5 דל' 1.2 LX

2,748 ₪ 3.176% 2,726 ₪ 3.152% פסיפיק רכב ותחבורה
 DACIA Duster

4X2 New Laureate

1.33T  בנזין(  כ"ס150)

(ללא צבע מטאלי)

3,674 ₪ 3.195% 3,674 ₪ 3.195% קשר רנט א קאר /

פסיפיק רכב ותחבורה

 

  1. המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.
  2. ההצעות בתוקף עד ליום 25.04.2022.
  3. אישור משרד הפנים למכרז שבנדון ניתן ביום 13.12.2021.
  4. יועמ"ש המועצה אישר כי ההתקשרות עונה על התנאים שנקבעו ע"י מנכ"ל משה"פ, במסגרת אישור ההתקשרות.

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הוועדה להמליץ על התקשרות כמפורט:
– לרכישת 2 רכבים מסוג KIA Picanto עם המציע הזול ביותר פסיפיק רכב ותחבורה בעלות 2,726 ₪ לחודש.

– לרכישת 3 רכבים מסוג DACIA Duster (ללא צבע מטאלי)  (כ"ס150) בנזין 4X2 New Laureate 1.33T   –

לאור העובדה כי שני המציעים נקבו בדמ"ש חודשי זהה, מחליטה הוועדה לפצל ההתקשרות במסגרת נוהל זה בין 2 המציעים, לכן רכישת 3 הרכבים מסוג DACIA Duster תתבצע מהמציע  קשר רנט א קאר בעלות 3,674 ₪ לחודש.

המועצה מזמינה מהספקים האמורים שירותי ליסינג תפעולי בהתאם למפרט שיצורף לחוזה שיחתם.
המועצה מזמינה מהמשכ"ל שירותי ניהול ובקרה כמפורט בחוזה שיחתם ובמסמכי הצעות המחיר המצורפים.

המחירים הנקובים כוללים מע"מ בשיעור 17% ותקורת משכ"ל בגובה 4.5%.

 

 על החתום:

 

צופי צור

גזבר המועצה              

 

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

 

איתן מימוני, עו"ד

 יועמ"ש המועצה

                                                                                 

 

 

 

Skip to content