דלג לתוכן

פרוטוקול ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 10.11.2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לטרנספורטר 10 מסלול 814  איסוף + פיזור ימים א-ו

מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

טרנספורטר 10 מסלול  814 איסוף + פיזור ימים א-ו  – הסעת 6 ילדים משדה עוזיהו, באר טוביה, תימורים, ערוגות ומבטח לבי"ס נופים בכנות ובחזרה.

מחלקת התחבורה פנתה במייל ל- 6 מציעים. להלן השמות: חברת מסיעי שקמים, חברת יחס הסעות, חברת מסיעי כרמית, חברת גרפי טל ומור, חברת דרכי חיים וחב' אבי 10.

 

  1. המציעים להלן לא הגישו הצעה:
מס' שם החברה סיבה
1. מסיעי שקמים לא ידועה
2. מסיעי כרמית לא ידועה
3. גרפי אל ומור לא ידועה
4. דרכי חיים לא ידועה
5. הסעות אבי 10 לא ידועה

 

  1. להלן ההצעות שהתקבלו:

 

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית לטרנספורטר 10 איסוף + פיזור ימים א-ו לא כולל מע"מ
1. יחס הסעות 800 ₪

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעת מחיר אחת שהתקבלה במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה מחליטה הוועדה על התקשרות עם  חברת יחס הסעות   לביצוע  טרנספורטר 10 מסלול  814 איסוף + פיזור ימים א-ו

בסך של  936   ₪ ליום  כולל מע"מ.

סכום התקשרות מקסימלי במסגרת נוהל זה: 203,112  ₪ כולל מע"מ לשנת לימודים.

אישור תקציבי התקבל ביום 10.11.22.

 

                                                                                  על החתום:

_______________

         צופי צור

     גזבר המועצה              

     _______________

           ד"ר דנה סיון

        מנכ"לית המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

           יועמ"ש המועצה

Skip to content