דלג לתוכן

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת (תקציב) מספר 31 מיום 28.12.2021- קובץ מונגש

 

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת (תקציב) מספר 31

מיום 28.12.2021

 

  השתתפו:

קובי אביבי     מימי קושמרו
אודי דניאלי     עדי נאמן
מוטי ארבל     אלי יוגב
דני בוקובזה     גבי נחום
תמי פישל     צורי אלגבי
צחי כהן גבורה     שמעון כץ
בני יאמין     מני מעודי
אלכס גולדפרב     דודו גולדשטיין
שלומי שמאי     גילי בן ציון
שרונה עמר      
תומר זולר     חסר
יריב צוק     ניר ישראל

 

 

 

  נוכחים:

צופי צור –         גזבר המועצה
דנה סיון –        מנכ"ל המועצה
איתן מימוני –    יועמ"ש המועצה
דברת לישאור –    מבקרת המועצה
דורון חנין –        מנהלת המח' לחינוך
שחר הלוי –        קיבוץ חצור

 

 

על סדר היום:

 

 • אינפורמציה.
 • אישור פרוטוקולים.
 • דיון ואישור הדו"ח הרבעוני(3) ליום 30.9.2021 (מצורף)
 • דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022, ואישור דו"ח הביצוע המשוער לשנת התקציב 2021.

(הצעת התקציב נשלחה לחברי המליאה במייל בתאריך 30.11.2021)

 • עדכון פתיחה וסגירת תבר"ים – דיון ואישור
 • עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב 2021
 • אישור תקציבים לוועדים המקומיים ביישובים לשנת 2022, ככל ונקבל.

הערות:

 • לישיבה הוזמן הקלטה ותמלול.
 • לישיבה הוזמנו מנהלי מחלקות להצגת חזון המחלקה.

 

 

סעיף 1 – אינפורמציה

 

הנני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה המיוחדת (תקציב) מספר 31 מהיום 28.12.2021

 

 1. במסגרת אינפורמציה מעדכן כי לאחר שנודע לנו שהקבלן הבונה את מרכז הספורט מחמיד תאופיק מצוי בחובות בסך של 370 מיליון ₪ והוצא צו עיכוב הליכים לחברת הבנייה מחמיד תאופיק, החלטנו וביצענו חילוט ערבות בסך של 2.6 מיליון ₪. בתקופה הקרובה נדון ונקבל החלטה בנושא.

 

 1. שר הפנים ושר האוצר דחו את בקשתינו לשינויים: אישור חריג להטלת ארנונה, כולל בקשתינו בעניין הפרגולות. הנחתי את מחלקת הגבייה שלא לבצע שינויים בשלב זה בד בבד מכין יועמ"ש הגבייה ערעור על ההחלטה שהתקבלה.

 

 1. פגישה עם שרת הפנים

ביום 23.12.2021 נסעתי לפגישה עם שרת הפנים לדיון בנושא אחד: פוליגון תימורים.

 • ממש בסמוך לכניסתי לפגישה קיבלתי במייל מגזבר המועצה את ההחלטה החתומה ע"י שרת הפנים בקשר להמלצות הועדה הגיאוגרפית ובעניין חלוקת הכנסות. הועדה קיבלה מנדט בשנת 2017. כבר בשלב הראשון לא התנגדה המועצה להעברת 15 מיליון ₪ בנוסף לשטחים לא מניבים. נחשפתי לחומרים של הוועדה רק בשנת 2019. כתב המינוי הרשמי של הוועדה הגיאוגרפית משנת 2017, טרם היבחרי לראש הרשות כלל 7 רשויות מקומיות מול מ"א באר טוביה.

בפני הוועדה הייתה קורבן ותורמת מ.א. באר טוביה ומולה 7 רשויות.

קריית מלאכי ביקשה 57 מיליון ש"ח
בני עייש ביקשה 9 מיליון ש"ח בשלב א' ולאחר מכן את כל הכנסות א.ת. כנות
גן יבנה ביקשה 15 מיליון ש"ח
מ.א. שפיר ביקשה 7 מיליון ש"ח ממחנות צה"ל
נחל שורק
חוף אשקלון

מ.מ. גדרה   המתינו לחלקם בעוגה

המאבק היה ארוך עיקש ואגרסיבי. בסופו של דבר החליטה הועדה על חלוקת הכנסות כדלקמן:

שנה א 10 מיליון ש"ח
שנה ב 15 מיליון ש"ח
שנה ג 20 מיליון ש"ח
שנה ד 20 מיליון ש"ח

והקמת ועדה נוספת לבחינת החלוקה ביחס למעמד הרשויות.

ביקשנו להיפגש עם שר הפנים ולהציג בפניו את עמדתנו ולא צלח.

השר דרעי קיבל את ההחלטה והוסיף עליה עוד 6.6 מיליון, בסתירה מוחלטת להמלצת הועדה והעמיד את ההחלטה על הסכומים הבאים

שנה א 10 מיליון ש"ח
שנה ב 15 מיליון ש"ח
שנה ג 26 מיליון ש"ח
שנה ד 26 מיליון ש"ח
שנה ה 26 מיליון ש"ח

מבלי לקבל החלטה על הקמת ועדה לבחינת החלוקה.

 

 

 • מסמך שר הפנים החתום הועבר לחתימת שר האוצר. שר האוצר קיבל אותנו לפגישה, שטחנו בפניו את הטענות וביקשנו שלא יוסיף חתימתו למסמך. השר שראה את האי צדק בחלוקה הקים ועדה לבחינתה, בד בבד פנינו לב"ג.צ.
 • הבג".צ ציין כי לא מוצו כל ההליכים ושלח אותנו לשימוע בפני שר הפנים.
 • שר הפנים לא הסכים שוב לקבל אותנו ולכן לא יכולנו לחזור לבג".צ, גם מהטעם ששר האוצר לא הוסיף חתימתו.
 • לאחר הקמת הממשלה החדשה פנינו פעמיים לשרה שקד בצירוף כל המסמכים וביקשנו שלא תקבל החלטה, בטרם תשמע את עמדת המועצה.
 • גם השרה שקד מטעמיה שלה לא קיבלה אותנו.
 • השרה שקד חתמה על המסמך יחד עם שר האוצר.

עד כאן.

 • את ההחלטה כאמור קיבלתי במייל מגזבר המועצה שגם היא לא קיבלה אותה באופן רשמי, מיד ובסמוך לכניסתי ללשכת השרה לפגישה בעניין פוליגון תימורים.
 • בפתחה של הישיבה שאלתי את השרה מדוע חתמה על המסמך מבלי לקיים, כמצוות הבג".צ שימוע לבאר טוביה שהיא התורם והקורבן. מדוע לא לקחה בחשבון את ההפחתה במסגרת צדק חלוקתי, עירי עולים בסך של 10 מיליון ₪. מדוע השאירה את 3 המועצות האזוריות ואת מ.מ. גדרה במסמך ההחלטות. מדוע פגעה בעיריית קריית מלאכי והשוותה אותה לגדרה. האם היא המנכ"ל וצוות משרדה לא חשבו שההחלטה הרעה והגרועה ובעיקר הלא מידתית תגרום לכך שבאר טוביה תיאלץ להוריד את רמת השירות ותהיה רשות נזקקת. מדוע טרם קבלת החלטה התעלמה מבקשה של ראש רשות לקיים עם השר הממונה דיון כפי החלטת הבג".צ. האם העלתה בדעתה ששבוע לפני סוף שנת תקציב כאשר מרבית סעיפי התקציב נוצלו במלואם יכולה באר טוביה לדוג 10 מיליון ₪ עוד בשנת 21 ולחלק ליישובים שמרביתם לא צריכות להיות כלולות בהחלטה.

במעמד זה ובזעם גדול הודעתי לשרת הפנים למנכ"ל משרדה ולצוות שהיה נוכח שם ובנוכחות מזכ"ל תנועת המושבים, כי המועצה לא תעביר שקל אחד לאף רשות בשנת התקציב 2021 גם במחיר שאלך להליכי הדחה.

כמו כן וכדי לסייע לקריית מלאכי השכנה הזמנתי אותה לפגישה אצלינו, יחד עם המנכ"ל כדי שנביא בפניה את הטיעונים כנגד ההחלטה הלא מידתית.

ציינתי כי בתום הישיבה נזמן את ראש עיריית קריית מלאכי לשיחה משולשת שבה נדון בהוצאות 3 המועצות האזוריות ומ.מ. גדרה מחלוקת ההכנסות ואז יתאפשר לאשר לקריית מלאכי 7 מיליון ₪ במקום 4.8 שקיבל ותוספת קטנה לבני עייש ובכל מקרה, הקמת ועדה נוספות תוך 3 שנים.

אנו ממתינים לעמדת השרה ונערכים לביקורה במועצה במקביל לשיחה שקיימתי בעניין עם הממונה על המחוז במשרד הפנים.

 • בישיבה דיברנו גם על ותמ"ל 1079 חלוקת אדמות מיישובי המועצה לבני עייש. הודעתי לשרה שהעניין מצוי בבית משפט ובכל מקרה המועצה מוכנה להעביר
ממושב ביצרון 250 ד' הועבר
מבי"ס כנות 200 ד' הועבר
ממושב חצב 350 ד'

 

באם יש לה יכולת לקבל החלטה לא נפנה אחרי העתירה המנהלית לבג".צ.

 

 

 • פוליגון תימורים

ציינתי בפני השרה כי עד היום העברנו בהסכמות לקריית מלאכי ובהבנות

ממושב אורות 170 דונם
מבאר טוביה 200 דונם
משטחי גיבשטיין 2400 דונם
מתימורים 1200 דונם
סה"כ 3.970 דונם

במסגרת התחדשות עירונית אושרו לקריית מלאכי כ- 3000 יח"ד נוספות בתוך הקו הכחול.

למיטב הבנתנו, עיריית קריית מלאכי אינה מעוניינת בפיתוח מואץ אלא מדובר בלחץ מצדן של רשות מקרקעי ישראל וממשרד הבינוי והשיכון. כל בנייה מעבר לאמור תהיה רעה לעיר וגרועה מאוד ליישובי המועצה.

לא ניתן להפוך את תימורים לכפר קהילתי בתחום קריית מלאכי.

הבנייה רחוקה מהעיר וללא רצף טריטוריאלי וללא התחשבות כי א.ת. באר טוביה מרכז חומ"ס מהגבוהים במדינה, קיימת תחנת כח ומתקן ביו גז שלא עושים טוב גם היום לא לנו ולא להם.

א.ת. תימורים נבנה ותוכנן בתחילה במשותף עבור קריית מלאכי ובאר טוביה ובגודל 1200 דונם בשלב מסוים באר טוביה העבירה את חלקה לקריית מלאכי.

בסיום הבנייה יהיה לקריית מלאכי כ- 1800 דונם אזורי תעשייה ומבני מסחר כולל בעיר שיהפכו אותה לרשות איתנה.

בנייה נוספת תפגע בה.

לדוגמה מחנה מז"י מאוכלס ע"י הצבא ולעיר אין כוונה ורצון לבנות שם, אלא להנות ממיליונים שהם מקבלים ארנונה. משכך אנו מתנגדים להפקעת שטחים נוספים.

הבהרנו כי אנו מודעים לקידום בותמ"ל של תכנון לתכנית לפיתוח של מתחם מועדף לדיור בעיר אשדוד, תכנית אשר מאיימת לגזול שטחים נרחבים נוספים באזור המערבי של המועצה.

 

לסיכום

אם בתוך שבועיים לא תוביל השרה שקד מהלך של דיון על קיצוץ ברשויות המקבלות נפנה לבג"צ.

 

 

לבקשת ראש המועצה דיווחה ד"ר דנה סיון מנכ"ל המועצה בנושא הותמ"ל והוועדה הגיאוגרפית כדלקמן:

 

        

בתאריך 2.3.2017 מינה מנכ"ל משרד הפנים ועדת חקירה לאיחוד רשויות, שינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפלי באזור ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה. כתב המינוי (מנדט) הראשון פורסם בתאריך 23.3.2017 וכלל בין היתר את חלוקת ההכנסות מאזורי התעשייה וההכנסות ממחנה חצור בין מ"א באר- טוביה והרשויות: קרית מלאכי, גן-יבנה, גדרה, חוף אשקלון, נחל שורק, בני-עיי"ש ושפיר. שינוי הגבולות בין מ"א באר-טוביה ומ"מ בני-עיי"ש נכלל בהרחבת כתב המינוי מיום 31.10.2017 ובהרחבת כתב המינוי מיום 12.2.2018, ובהרחבת כתב המינוי מיום 26.12.2018, בתאריך 5.2.2020 הורחב כתב המינוי גם ביחס לחלוקת הכנסות מבסיסי חסה וג'וליס במ"א באר-טוביה עם יתר הרשויות הכלולות במנדט.

 

 

מפרסום המנדט ועד הגשת דו"ח ההמלצות למנכ"ל משרד הפנים התקיימו 8 ישיבות בוועדה הגיאוגרפית:

15.11.2017

7.2.2108

21.3.2018

30.10.2019

22.1.2020

22.7.2020

26.8.2020

21.10.2020

שלוש הישיבות הראשונות התקיימו בתקופת הכהונה של ראש המועצה הקודם. מאחר שאיני בקיאה בסוגיות הפוליטיות המקומיות ותפקידי הינו מקצועי, לא אתייחס להיבטים הפוליטיים אלא להיבטים העובדתיים- אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של הועדות הגיאוגרפיות ולעיין בפרוטוקולים של הישיבות בשים לב מי היו נציגי המועצה (כגוף ארגוני) בישיבות אלה ומה המסר שהועבר על-ידם לחברי הועדה הגיאוגרפית.

כמי שהיתה חלק מהצוות המקצועי שליווה את המועצה בדיונים מול הועדה הגיאוגרפית, מול הותמ"ל ובבית המשפט לעניינים מינהליים, אני שמחה על ההזדמנות לשתף אתכם על היוזמה וגיבוש הצוות על-ידי ראש המועצה קובי אביבי וגזבר המועצה צופי צור, על הנחייה והקפדה על סטנדרטים מקצועיים לרבות תכנון לוחות זמנים. רק בשביל לסבר את האוזן, במהלך העבודה בעניין הועדה הגיאוגרפית והותמ"ל, השתתף הצוות בכ- 15 ישיבות (חלקן ישיבות עבודה מקדימות) וחלקן ישיבות במשרד הפנים ובותמ"ל, בכולן נכחו באופן פעיל ראש המועצה והגזבר.

במהלך תקופת עבודתי כיועצת למועצה (החל מיוני 2019) עבדתי בשיתוף פעולה מלא עם צופי וקובי ויותר מכך, עם משרד קלימי ועם עו"ד ציון משה ועו"ד עדן משייב. כתבתי כ- 20 חוות דעת שחלקן הוגשו לועדה הגיאוגרפית, חלקן לותמ"ל וחלקן כחוות דעת מקצועיות לבית-המשפט.

ההתרשמות של חברי המליאה מאי-ההצלחה של הצוות המקצועי שמינתה המועצה בעניין הועדה הגיאוגרפית נובעת ככל הנראה מהמידע המצוי בידיכם לעניין המקרה הפרטני של מ"א באר-טוביה. סביר להניח, שכל המלצה של הועדה הגיאוגרפית, בין אם היתה 10 מיליון, 5 מיליון או כל סכום אחר, היתה מתפרשת כאי-הצלחה. יחד עם זאת, אם נביא בחשבון את תמונת המצב הבוחנת את החלטות הועדה הגיאוגרפית ביחס לרשויות איתנות, סביר להניח שהתובנה/הפרשנות ביחס לתוצאה הסופית שנתקבלה על-ידי מנכ"ל משרד הפנים והחלטת השרה תשתנה. אציג ברשותכם שתי דוגמאות:

 1. הצטרפתי לצוות המקצועי של מ"מ ראש-פינה (רשות מקומית יציבה) במנדט שינוי הגבולות בינה ובין מ"מ חצור הגלילית לאחר שהסתיים המנדט בעניין חלוקת ההכנסות ולאחר פרסום דו"ח המלצות הוועדה בעניין זה. דו"ח ההמלצות מעיד על התערבות משרד הפנים בהסכמות קיימות בין הרשויות ביחס לא"ת הקיים, להכללתן של שתי מ"א נוספות בחלוקת ההכנסות בשטח העתידי המיועד להרחבת א"ת צ.ח.ר- ולהפחתה משמעותית בהכנסות מ"מ ראש-פינה ביחס למוסכם ולנהוג עם רשויות מקומיות (שלב א'- א"ת קיים חלקה של ראש-פינה 34%, שלב ב'- שטח הרחבה של א"ת (עתידי)- חלקה של ראש-פינה 10%)- פגיעה המהווה כ- 9.6% מסה"כ ההכנסות. אין שלביות מבחינת העברת הכספים.
 2. בתאריך 10.11.2021 חתמה השרה על החלטת מנכ"ל משרד הפנים במנדט חלוקת הכנסות מהכנסות מ"א תמר (רשות איתנה) ביחס להכנסותיה ממפעלי ים המלח.  הועדה הגיאוגרפית המליצה כי מ"א תמר תוכל לגבות תקורה של 5% בלבד וכל ההכנסות שלה יחולקו ל-9 רשויות אחרות- מלבדה! להערכת הוועדה מדובר בירידה בהכנסות מארנונה אחרת בשיעור של 26% ביחס לנתוני 2019. עוד קבעה הועדה כי מבחינת השלביות 50% ישולמו בשנה הראשונה והחל מהשנה השנייה- שיעור מלא 100%.

השוואה של הנתונים מהדוגמאות שהצגתי להמלצות הועדה הגיאוגרפית ואף להחלטה של מנכ"ל משרד הפנים היוצא שהרע את החלוקה מנקודת מבטה של מ"א באר-טוביה, הן ביחס לעובדה שאין מדובר בחלוקה באחוזים מהכנסות המועצה מאזורי התעשייה ומבסיסי צה"ל אלא בסכום קבוע, הן מבחינת שיעור הפגיעה הצפוי בהכנסות המועצה והן מבחינת השלביות המוצעת (גובה התשלומים ובאילו פרקי זמן)- מעידה להבנתי המקצועית דווקא על הצלחה של מאמצי הצוות המקצועי ולצמצום הפגיעה שהיתה מתאפשרת אלמלא המקצועיות, העיקשות והרצינות של כל חברי הצוות. כיועצת של המועצה קיבלתי הנחיה מפורשת מראש-המועצה לסייע בכל הנדרש למושב חצב, למתכנן וליועמ"ש שלהם.

יש לי הזכות להביע את התרשמותי מנציגי מושב חצב: שי נחום, אייל ברדה ויוני זנדני, שהגיעו לכל הישיבות בעניין הותמ"ל בירושלים ואתמול בבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר-שבע, על הקדשת הזמן והמשאבים הנילווים, שנלחמים על הבית של כל תושבי מושב חצב, על הזכות שלהם לעבוד ולהתפרנס, ובמובן מסוים גם על החקלאות כאינטרס לאומי. אני מלאת הערכה למאבק העיקש שלהם וכולי תקווה שהם ימשיכו להיות זקופי קומה- כל החלטה שתתקבל על-ידם תקבל את תמיכת המועצה.

 

סעיף 2 – אישור פרוטוקולים

 

בפני המליאה הוצגו:

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 30 מיום 14.12.2021

 • הפרוטוקול נשלח במייל לחברי המליאה.

 

 

סיכום והחלטה

 

לבקשת חברי המליאה לא התקיים דיון בסעיף זה.

 

סעיף 3 – דיון ואישור הדו"ח הרבעוני (3) ליום 30.9.2021

 

צופי צור גזבר המועצה הציגה את נתוני תקציב הדו"ח הרבעוני  ליום 30.9.2021 באש"ח וכדלקמן:

 • מובהר כי נתוני דו"ח הביצוע המשוער לשנת 2021 כמפורט כלולים בתקציב

 

סיכום והחלטה

 

המליאה, בתום הצגת הדו"ח הרבעוני (3) ליום 30.9.21, החליטה פה אחד לאשרו.

 

 

 

סעיף 4 – דיון ואישור התקציב, לשנת התקציב 2022 ואישור דו"ח הביצוע המשוער,                         לשנת התקציב 2021

 • הצעת התקציב המליאה נשלחה במייל ביום 30.11.2021
 • ראש המועצה ציין כי:

 תיירות

    העמדנו תקציב חדש בסך של 100.000 ₪.

 

 • לעניין החלטת הועדה הגאוגרפית אציין כי במסגרת ישיבה עם שרת הפנים ביום 23.12.21 בנושא פוליגון תימורים ציינתי בפני שרת הפנים מנכ"ל משרד הפנים והצוות שלהם, כי ההחלטה לחתום על תוצאות הוועדה הגיאוגרפית שגוייה, אינה נכונה, אינה מידתית והיא מזלזלת בפסיקת הבג"צ הקובעת כי על משרד הפנים לקיים שימוע למועצה ולדון בערעור טרם קבלת ההחלטה. עוד ציינתי כי ההחלטה לחייב את המועצה שבוע לפני סוף שנה, כאשר כל הסעיפים נוצלו אינה מאפשרת למועצה המתנהלת בהתאם לכללים לעמוד בה.

כמו כן אמרתי לשרה ולצוות שלה כי המועצה לא תעביר שקל לרשויות בשנת 2021 גם במחיר שאני אודח מראשות המועצה.

ביקשתי מהשרה למען הסדר הטוב להגיע תוך שבועיים למועצה לביקור שבסופו, נזמן את ראש עיריית קריית מלאכי לישיבה ובה נבחן את האפשרות לסייע להם, כי רק להם מגיע בכפוף לגריעת גדרה והמועצות אזוריות מההחלטה.

 

 • ראש המועצה ביקש מגזבר המועצה הגב' צופי צור למסור את הודעת הגזבר ולהציג את התקציב בפני המליאה וכדלקמן:

 

להלן הודעת צופי צור בכתב על תקציב המועצה:

 

נוכח החלטת מנכ"ל משרד הפנים לעניין חלוקת ההכנסות שנידונה בוועדה הגיאוגרפית, אשר אושרה על-ידי שרת הפנים ופורסמה בצו לפני תום השנה הנוכחית ולאחר שהצעת התקציב המקורית נשלחה לחברי המליאה בתאריך 30.11.2021, ראש המועצה וגזבר המועצה עמלו על הכנת עדכון בגוף התקציב על-מנת לכלול 10 מלש"ח כחלק ממנו וכדלקמן:

בנוסף על כך, ובהתאם לבקשת חברי המליאה, נעתרה המועצה לחלק מהבקשות התקציביות להכללת שינויים נוספים:

 1. הקצאת 3 מלש"ח כתוספות תקציביות בהתאם למפורט בסעיפים 9,10,14 – על-פי המבוקש במכתב שנשלח לראש-המועצה מטעם חלק מחברי המליאה והוא מיועד לטובת תנ"ס והחזרי שירותים לפעולות כדלקמן:

סעיף 9-  489 אלש"ח

סעיף 10- 592 אלש"ח

סעיף 14- 1,830 אלש"ח

סה"כ: 2,911 אלש"ח

מקורות המימון לתוספת זו הינם מהעודף הלא מבוקר של שנת 2021

 

 1. קיצוץ נוסף שהתבקש הינו התאמת שכר מנכ"ל ל- 85%- קרי, חיסכון של כ- 38 אלש"ח, הוצאות משפטיות- 0 ₪, גביה וארנונה 150 אלש"ח.
 2. בעניין תוספת תקציב בסך של כ- 400 אלש"ח לשנת הלימודים תשפ"ג- תוספת פדגוגית לבתי-הספר. מקור המימון לתוספת זו הינו קיצוץ יחסי מסעיפים אחרים בתחום החינוך. סוגיית הקיצוץ של באר-עמי, ביקש יו"ר ועדת החינוך גבי נחום שלא יתקיים דיון אלא לאחר ישיבת ועדת החינוך.

בסיכום כל הנתונים ולאחר דיון ממושך הובא להצבעה תקציב המועצה בסך:

321,144 אלש"ח

תוספת כ- 3 מלש"ח כמצוין בסעיף 2 לעיל

324.144 אלש"ח

 

 

סיכום והחלטה:

בתום דיון ארוך וממושך לתוך הלילה שבו הוצג התקציב, הוצגו השינויים והנספח כאמור, נשאלו שאלות שקיבלו מענים. בקשת חברי המליאה למשוך את הצעת התקציב ולא להמשיך את הדיון בו, נדחתה על ידי נוכח חובת הרשות להביא הצעת תקציב ולאשרה עד ליום 31.12.2021 וכך כל שנה.

להלן נתוני ההצבעה על תקציב המועצה האזורית באר-טוביה לשנת 2022

נגד- 10 חברי מליאה                                         בעד- 7 חברי מליאה

חבר מליאה נציג   חבר מליאה נציג
גיל בן-ציון אורות   קובי אביבי ראש המועצה
תומר זולר באר-טוביה   אלכס גולדפרב אביגדור
אלי יוגב כפר אחים   שמעון כץ אחווה
יריב צוק כפר ורבורג   צורי אלגבי חצב
עדי נאמן ניר בנים   אודי דניאלי נווה מבטח (סגן ראש המועצה)
מימי קושמרו עזר   מוטי ארבל שדה עוזיהו (סגן ראש המועצה)
דני בוקובזה עזריקם   מני מעודי שתולים
תמי פישל ערוגות      
בני יאמין תימורים      
שרונה עמר תלמי יחיאל      

 

נמנעו- 2 חברי מליאה:

גבי נחום ביצרון
צחי כהן גבורה בית עזרא

 

בהתאם לתוצאות ההצבעה כאמור, החליטה מליאת המועצה לא לאשר את התקציב לשנת הכספים 2022.

 

סעיף 5 – עדכון פתיחה וסגירת תב"רים

צופי צור גזבר המועצה הציגה בפני המליאה את: עדכון, פתיחה וסגירת תב"רים כדלקמן:

 

החלטה

 

המליאה, בתום הדיווח החליטה פה אחד לאשר את עדכון, פתיחה וסגירת תב"רים כאמור

 

 

סעיף 6 – עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב 2021

צופי צור גזבר המועצה הציגה בפני המליאה וביקשה את אישורה לעדכון תקציב המועצה לשנת התקציב 2021

מסך של 304.138 אש"ח

לסך של 301.465 אש"ח

 

החלטה

המליאה בתום הדיווח, החליטה פה אחד לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב 2021 כאמור.

 

 

סעיף 7 – אישור תקציב לוועדים המקומיים לשנת התקציב 2022

ראש המועצה דיווח למליאה על בקשת היישובים והמלצת רכז היישובים לאישור תקציב לשנת התקציב 2022 וכדלקמן:

823.000 ש"ח בסך של שדה עוזיהו ועד מקומי
513.000 ש"ח בסך של אורות ועד מקומי
585.000 ש"ח בסך של גבעתי ועד מקומי
1.026.750 ש"ח בסך של אביגדור ועד מקומי
894.000 ש"ח בסך של אמונים ועד מקומי
591.252 ש"ח בסך של ביצרון ועד מקומי
1.148.399 ש"ח בסך של ניר בנים ועד מקומי

 

החלטה

המליאה בתום הדיווח, החליטה פה אחד, לאשר את תקציבי הועד המקומי ליישובי המועצה כאמור.

 

 

סעיף 8 – דיון ואישור דו"חות כספיים ליישובי המועצה לשנת התקציב 2020

ראש המועצה דיווח כי רכז היישובים ולאחר בדיקתו העביר את הדו"חות הכספיים כדלקמן:

2020 לשנת התקציב אורות ועד מקומי 1.
2020 לשנת התקציב באר טוביה ועד מקומי 2.
2020 לשנת התקציב ביצרון ועד מקומי 3.
2020 לשנת התקציב כפר אחים ועד מקומי 4.
2020 לשנת התקציב כפר ורבורג ועד מקומי 5.
2020 לשנת התקציב ניר בנים ועד מקומי 6.
2020

 

לשנת התקציב ערוגות ועד מקומי 7.
2020 לשנת התקציב תלמי יחיאל ועד מקומי 8.
2020 לשנת התקציב עזר ועד מקומי 9.
2020 לשנת התקציב בית עזרא ועד מקומי 10.
2020 לשנת התקציב ק. חצור ועד מקומי 11.

 

 

כמו כן מתבקשת המליאה לאשר את רואי החשבון של הוועדים המקומיים כדלקמן:

ברית פיקוח אורות ועד מקומי
בועז מקלר ושות' באר טוביה ועד מקומי
בועז מקלר ושות' ביצרון ועד מקומי
ברית פיקוח כפר אחים ועד מקומי
ברית פיקוח כפר ורבורג ועד מקומי
בועז מקלר ושות' ניר בנים ועד מקומי
ברית פיקוח ערוגות ועד מקומי
ברית פיקוח תלמי יחיאל ועד מקומי
ארצי יאיר רואה חשבון עזר ועד מקומי
ברית פיקוח בית עזרא ועד מקומי

 

החלטה

המליאה בתום הדיווח על בקשת רכז היישובים לאשר לאחר בדיקתו את הדוחות הכספיים לשנת התקציב 2020 ואת רואי החשבון לוועדים המקומיים, החליטה פה אחד לאשרם.

 

קובי אביבי

ראש המועצה

 

 

Skip to content