דלג לתוכן

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 30 מיום 14.12.2021  – קובץ מונגש

 

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 30

מיום 14.12.2021

 

  השתתפו:                                                                                                                                                                                              

קובי אביבי   דודו גולדשטיין   חסרים:  
דני בוקובזה   אלי יוגב   שחר הלוי  
אודי דניאלי   אלכס גולדפרב   ניר ישראל  
מוטי ארבל   תמי פישל      
בני יאמין   שלומי שמאי      
מני מעודי   מימי קושמרו      
צחי כהן   גבי נחום      
יריב צוק   עדי נאמן      
שרונה עמר          
תומר זולר          
גילי בן ציון          
צורי אלגבי

שמעון כץ

         

 

נוכחים:    
צופי צור ·       גזבר המועצה  
איתן מימוני ·       יועמ"ש המועצה  
דברת לישאור ·       מבקרת המועצה  

 

על סדר היום:

 

 1. אינפורמציה
 2. אישור פרוטוקולים.
 3. אישור שכר למנכ"לית המועצה
 4. החלפת גופי תאורה ביישובים
 5. אישור כרטיס חכם לעובדים
 6. אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי קיבוץ חצור ומושב תלמי יחיאל
 7. אישור דוחות כספיים ליישובים לשנת 2020
 8. אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים
 9. שינוי בהרכב הוועדה להקצאת מקרקעין
 10. השלמת הרכב הוועד המנהל לעמותת הספורט
 11. השלמת הרכב הוועד המנהל לחברה לפיתוח
 12. שונות.
 • לישיבה הוזמן הקלטה ותמלול.

 

 

 

 

סעיף 1 – אינפורמציה

 1. ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה בדיווח על פניותיו לשרת הפנים הגב' איילת שקד בעניין:
 • החלטה מיום 8.11.2021 לקבל המלצת מנכ"ל משרד הפנים לשינוי גבולות בין המועצה אזורית באר טוביה והמועצה מקומית בני עייש בהתאם לגבולות תמ"ל 1079 המאושרת.
 • תמצית טיעונים לישיבה בנושא – כוונת חידוש יוזמת משב"ש, להרחבת קריית מלאכי על שטחי המושבים: תימורים ערוגות וינון בתחום המועצה
 • הפניות הועברו אליה כהכנה לישיבה עימה.
 • עותק הפניות הועברו לחברי המליאה במייל.
 • מועד הישיבה המתוכנן 23.12.2021

 

 1. פרויקט מיגוניות

פקע"ר הודיע על תרומה של 8 מיגוניות למועצה.

המיגוניות יוצבו בהתאם להמלצת קב"ט המועצה ב:

4 יח' בבי"ס שדות
1 יח' בתיכון באר עמ"י
1 יח' במושב שתולים
1 יח' במשב אמונים
1 יח' במרכז  כפרי עזר

 

 1. מכרז לביצוע 4 מועדוני נוער

הקבלן הזוכה סאראי הצפון, לא העביר בזמן את ערבויות הביצוע ולא הגיע לישיבת ההתנעה.

בבדיקת המשכ"ל התברר שהקבלן פשט רגל ונעלם.

קיבלנו החלטה במיידי לסלק את ידו מפרויקט.

לאחר שקיבל את ההודעה ביקש מאיתנו שנתחשב בו כדי שיוכל למכור את החברה עם החוזים.

המועצה סירבה להצעה ופרסמנו נוהל חדש במיידי.

במחצית דצמבר נקבל את פרוטוקול המשכ"ל ונחליט על הזוכה.

הכוונה היא להתחיל בהליכי הבנייה בינואר פברואר 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

עדכון להוספת שימושי פל"ח, מועצה אזורית באר טוביה תכנית מספר 616-0770735

 

תכנית להוספת שימושי פל"ח, מועצה אזורית באר טוביה

תכנית מס'  –      616-0770735

 

תכנית ראשונית הוגשה לוועדה המקומית בדצמבר 2019.

התכנית עברה דיון בוועדה המקומית ב- 26.5.21 ובמליאת המועצה ב- 7.10.21.

נערכו שתי ישיבות עם הוועדה המחוזית, מחוז דרום.

הועלו דרישות תנאי סף לתיקון התכנית והראשיות בהן:

 • דרישה להוציא ממטרות התכנית את נושא יחידת הדיור השלישית בנחלות.
 • תיאום התכנית עם גופים ממשלתיים רלוונטיים.
 • עריכת סקרי כושר נשיאה של תשתיות קיימות אל מול תוספת השימושים בנחלות, בעזרת יועצי מים\ ביוב ותחבורה.
 • עריכת מסמך עקרונות תכנון הכולל התייחסות ספציפית לכל מושב, איפיונו וקביעת היקפי וסוג השימושים המתאימים לו.

בוצעו תיקונים בתכנית עפ"י דרישות הוועדה המחוזית.

הוחלט לגרוע את נושא יחידת הדיור השלישית. נושא זה יוגש ע"י המועצה בתכנית נפרדת.

בוצע שיח אל מול נציגי אגודות המושבים והתקבלו מהמושבים תשובות לגבי סוגי השימושים וההיקפים הרצויים לכל מושב. נערך מסמך עקרונות תכנון המשקף תשובות אלו.

יועצי התכנית עובדים ויגישו את סקריהם בתוך כשבוע/ שבועיים.

התקבלו התייחסויות מחלק מהגורמים הממשלתיים הרלוונטיים.

תכנית מתוקנת הוגשה לוועדה המחוזית ב- 12.12.21 לצורך מעבר תנאי סף.

הובטח שתוך 60 יום מרגע הגשת התכנית נוזמן לישיבה משותפת בנושא התכנית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סעיף 2 – אישור פרוטוקולים

בפני המליאה הוצגו:

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 29 מיום 7.10.2021
פרוטוקול ועדה דתית מספר 8 מיום 24.10.2021
פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 11 מיום 26.10.2021
פרוטוקול ןעדת ביקורת מספר 8 מיום 7.11.2021
פרוטוקול ועדת שמות מספר 2 מיום 8.11.2021
פרוטוקול ועדת רוחה מספר 2 מיום 14.11.2021
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 24 מיום 24.3.2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2 מיום 27.5.2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 5 מיום 15.11.2021
פרוטוקול ועדת איכה"ס מספר 12 מיום 8.11.2021

 

הערות

 • הפרוטוקולים: מליאת מועצה מספר 24 ופרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2 מובאים בפעם השלישית לאישור המליאה.
 • כל הפרוטוקולים נשלחו במייל לחברי המליאה.

 

החלטה

בתום הדיון בפרוטוקולים דלעיל ולאחר ש – 2 הפרוטוקולים מליאה מספר 24 ומליאה שלא מן המניין מספר 2 הוסרו,  החליטה פה אחד המליאה לאשרם.

 

 

 

סעיף 3 – אישור שכר למנכ"לית המועצה

ראש המועצה דיווח כי ביום 30.11.2021 החליטה פה אחד הועדה לאיתור מנכ"ל/ית לבחור בד"ר דנה סיון לתפקיד מנכ"ל המועצה.

דנה תועסק בהיקף משרה בשיעור של 100% 5 ימי עבודה בשבוע.

תחילת עבודה 2.1.2022

דנה בוגרת תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותארים שני ושלישי בתכנון ערים.

בשנים האחרונות עסקה בייעוץ לרשויות מקומיות בתכנון אסטרטגי ובנושאי תכנון ובנייה.

בין יתר עיסוקיה אף שימשה כמהנדסת ועדה מקומית גלבוע שנתיים.

 

שכר מבוקש 90% שכר בכירים

בהתאם להנחיות משרד הפנים מנכ"ל רשאי לקבל עד 100% שכר באישור המליאה.

מצ"ב אישור גזבר המועצה על השכר

מצ"ב אישור היועמ"ש להעסקה.

כמו כן הובהר כי דנה סיון לבקשתה וכדי לסיים את עיסוקיה בחוץ ובהתאם לרשימת ימים שהעבירה תוכל לעסוק בעבודתה הנוספת עד סוף יוני 2022 ובסה"כ 15 ימי עבודה.

 

החלטה

בתום הדיון בשכרה של המנכ"לית הוחלט  פה אחד כי היא תקבל שכר בכירים בשיעור של 85% .

כמו כן, בקשתה לעבודת חוץ עד 15 ימי עבודה לצורך סיום עיסוקיה הקודמים  כאמור, מאושרים.

 

 

 

סעיף 4 – החלפת גופי תאורה ביישובי המועצה

ראש המועצה דיווח כי בהמשך לתיק התביעה שניהלה חב' נדיבי נגד המועצה, לטענתה נוכח הפרת הסכם להחלפת גופי תאורה ביישובים, ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה, לפיו בין השאר יוחלפו כל פנסי התאורה בכל יישובי המועצה.

להלן פירוט היישובים בהתאם לסדר העדיפות

1. אמונים 209 11. תמורים 241
2. בית עזרא 196 12. ערוגות 144
3. עזריקם 250 13. ינון 205
4. שדה עוזיה 154 14. אחווה ומכללה 193
5. שתולים 408 15. תלמי יחיאל 76
6. אביגדור 143 16. כפר אחים 188
7. כפר ורבורג 260 17. חצב 167
8. באר טוביה 258 18. בצרון 210
9. אורות 76 19. נוה מבטח 102
10. ניר בנים 157      

 

סה"כ 3637 גופי תאורה.

 

 

 

 

 

 

סעיף 5 –אישור כרטיס חכם לעובדים

ראש המועצה דיווח על הצורך באישור המליאה לכרטיס חכם באמצעות חב' קומסין לעובדים הבאים:

דקלה מור אביגיא מנהלת מח' ספורט ת.ז. 043114339
אוראל בניטה מזכירה במח' חינוך ת.ז. 308433168

 

החלטה

המליאה  מאשרת פה אחד הבקשה כאמור.

 

 

סעיף 6 – אישור ועדת ביקורת ליישובים

ראש המועצה בהתאם לבקשת והמלצת רכז היישובים מבקש את אישור המליאה למינוי ואישור חברי ועדת ביקורת ליישובים וכדלקמן:

לוועד מקומי קיבוץ חצור

רות פלג עוז

גיל רפפורט

איריס שפי

לוועד מקומי תלמי יחיאל

אבישי שפרן

יחזקאל זילבר

עידן בן נעים

 

החלטה

המליאה מאשרת פה אחד הבקשה כאמור.

 

סעיף 7 – אישור דוחות כספיים ליישובי המועצה לשנת התקציב 2020

ראש המועצה דיווח כי ניסים נחום רכז יישובים וחקלאות המליץ לאשר את הדוחות הכספיים ליישובי המועצה לשנת 2020 וכדלקמן:

ועד מקומי נוה מבטח לשנת התקציב 2020
ועד מקומי שתולים לשנת התקציב 2020
ועד מקומי אביגדור לשנת התקציב 2020
ועד מקומי תימורים לשנת התקציב 2020
ועד מקומי חצב לשנת התקציב 2020

 

כמו כן לאשר את רו"ח של הוועדים:

ועד מקומי נוה מבטח גלית חכם רואת חשבון
ועד מקומי אביגדור בועז מקלר ושות'
ועד מקומי תימורים בועז מקלר ושות'
ועד מקומי שתולים שוסף יואל משרד רואי חשבון
ועד מקומי חצב יקיר שריקי רואה חשבון

 

החלטה

בתום הדיווח החליטה פה אחד המליאה לאשר את הדוחות הכספיים ואת רואה החשבון כאמור.

 

סעיף 8 – אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים

ראש המועצה דיווח כי בהתאם לסעיף 10 בחוק הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:

 

בהתאם לאמור להלן הצעתי להרכב הוועדה:

1. קובי אביבי ראש המועצה
2. אודי דניאלי סגן ראש המועצה
3. אלכס גולדפרב יו"ר ועדת תיירות
4. עדי נאמן חברת מליאה
5. חגי קול מהנדס המועצה
6. מריה מצרפי מהועדה לשימור אתרים – בדעה מייעצת
7. עומר קאופמן מהנדס – בדעה מייעצת

 

החלטה

בתום הדיון בהרכב הוועדה, החליטה פה אחד המליאה לאשר ההרכב כאמור.

 

סעיף 9 – שינוי בהרכב הוועדה להקצאת מקרקעין

ראש המועצה מבקש את אישור המליאה למנות את חגי קול מהנדס המועצה, במקום איסקו יצחק משה המהנדס הקודם.

 

סיכום והחלטה

המליאה החליטה פה אחד לאשר השינוי כאמור.

 

סעיף 10 – השלמת הרכב הועד המנהל של עמותת הספורט

להלן הצעת ראש המועצה להרכב הועד המנהל של עמותת הספורט

קובי אביבי ראש המועצה ויו"ר העמותה
אודי דניאלי סגן ראש המועצה
אורי צבעוני נציג ציבור
עמיחי שיף נציג ציבור
דורון חנין נציגת עובדים
דקלה מור אביגיא נציגת עובדים –  חדשה

 

החלטה

בתום הצגת הרכב הועד המנהל והתוספת של מנהלת מחלקת ספורט דקלה מור אביגיא לאספת העמותה ולוועד המנהל, מאשרת המליאה פה אחד את הועד המנהל.

כמו כן הוחלט לזמן את מימי קושמרו יו"ר ועדת ביקורת לישיבות הועד המנהל.

 

 

סעיף 11 –השלמת הרכב הוועד המנהל לחברה לפיתוח

להלן הרכב הוועד המנהל:

קובי אביבי ראש המועצה ויו"ר החברה
מני מעודי חבר מליאה
עדי לוי נציג ציבור
אבנר גולדמן נציג ציבור
חגי קול נציג עובדים
דנה סיוון נציגת עובדים  במקום איגור גיט – חדשה

 

החלטה

המליאה מאשרת פה אחד את השינוי כאמור להרכב הועד המנהל של החברה לפיתוח.

 

 

סעיף 12 – שונות

 1. אישור תקציבי ועד מקומי 2022

בפני המליאה הוצגו תקציבי הוועדים המקומיים, בחלק מיישובי המועצה, לשנת התקציב 2022 וכדלקמן:

ועד מקומי ערוגות 1.123.000
ועד מקומי תימורים 893.000
ועד מקומי תלמי יחיאל 717.500
ועד מקומי עזריקם 725.000
ועד מקומי כפר אחים 985.000
 • התקציבים נבדקו ע"י ניסים נחום רכז היישובים.

 

החלטה

המליאה בתום הצגת תקציבי הוועדים המקומיים ליישוביה החליטה פה אחד לאשרם.

 

 1. אודי הגפה – כתב הסמכה למפקח בנייה

המליאה מתבקשת לאשר כתב הסמכה לאודי הגפה כמפקח בנייה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר טוביה, בהתאם לסעיף 257 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק")

 

החלטה

המליאה החליטה פה אחד לאשר את כתב ההסמכה כאמור.

 

 1. שינוי הרכב ועד מקומי בית עזרא

ראש המועצה דיווח כי:

עפ"י תוצאות הבחירות שהתקיימו בחודש 10.2018 לוועד המקומי של מושב בית עזרא (להלן: "הועד"),רשימת למען ביתנו (להלן: "לב") זכתה בשלושה חברי ועד מקומי.

מאז הבחירות התפטרו באופן הדרגתי כל חברי רשימת לב, כולל המועמדים הבאים בתור.

לאור העובדה כי לא נותרו ברשימת לב מועמדים נוספים שימלאו את המקומות הפנויים, פנו חברי הועד הנותרים בקול קורא לכלל תושבי הישוב להציע מועמדותם לשמש כחברים בוועד המקומי, תוך התחשבות בהצעת מגישי הרשימה לב.

לאחר קיום הליכי הבחירה וההיוועצות, להלן הרכב הועד המעודכן כפי שנבחר ע"י ועד הישוב:

 • ארז נגר
 • מירי מדעי
 • ריקי קרני
 • פרדי אוריאל
 • שוקי אמסלם

דווח כי ניסים נחום ליווה את המהלכים להגעה להרכב כאמור.

 

החלטה

המליאה בתום הדיווח כמפורט, החליטה פה אחד, לאשר את הרכב הועד המקומי של מושב בית עזרא כאמור.

 

 1. אישור ועדה למיגור האלימות

בפני המליאה הוצגה הצעת ראש המועצה שהינה בהתאם להצעת משרד הפנים, להרכב הועדה למיגור האלימות וכדלקמן:

הרכב הוועדה

 • ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש
 • המנהל הכללי של העירייה
 • מנהל אגף החינוך בעירייה
 • מנהל אגף הפיקוח בעירייה
 • מנהל הביטחון בעירייה
 • מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה
 • היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה
 • נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה
 • שני חברי המועצה לכל היותר
 • חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה

 

 

להלן ההרכב

אודי דניאלי יו"ר
דנה סיון מנכ"ל
דורון חנין מנהלת מח' החינוך
  פיקוח, מי שימונה למנהל איכה"ס
עופר איש רם מנהל מח' ביטחון
טליה פוזן מנהלת מח' הרווחה
טליה פוזן יועץ לענייני אזרחים ותיקים
  נציג משטרת ישראל, מי שימונה על ידם
בני יאמין חבר מועצה
תמי פישל חברת מועצה
מימי קושמרו חברת מועצה

 

החלטה

המליאה בתום הדיווח על אופן מינוי הוועדה ועל ההרכב המוצע, לפיו החליטה פה אחד לאשרו.

 

                                                      

                                                                                                  קובי אביבי

                                                                                                 ראש המועצה

Skip to content