דלג לתוכן

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 32 מיום 3.2.2022- קובץ מונגש

 

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 32

מיום 3.2.2022

 

  השתתפו:                                                                                                  

קובי אביבי   גילי בן ציון  
שרונה עמר   אודי דניאלי בזום
בני יאמין   שמעון כץ בזום
דודו גולדשטיין   אלכס גולדפרב בזום
שלומי שמאי   אלי יוגב בזום
תמר פישל   עדי נאמן בזום
צחי כהן גבורה   תומר זולר בזום
דני בוקובזה      
מני מעודי      
צורי אלגבי   חסרים:  
מימי קושמרו

שחר הלוי

  ניר ישראל

גבי נחום

 
    יריב צוק  
    מוטי ארבל  
       

  נוכחים:                                                                                 

צופי צור – גזבר המועצה                                         
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
דברת לישאור – מבקרת המועצה                                    
תמר ממן – עוזרת ראש המועצה
עו"ד תומר טבק – יועמ"ש המועצה

 

 

על סדר היום:

 

 • אינפורמציה
 • אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה מספר 24 מיום 24.3.2021
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2 מיום 27.5.2021
פרוטוקול מליאה מספר 30 מיום 14.12.2021
פרוטוקול מליאה מספר 31 מיום 28.12.2021
פרוטוקול ועדת שמות מספר 3 מיום 13.1.2022
פרוטוקול ועדת אובדנות מספר 4 מיום 23.1.2022

 

 • עדכון ופתיחת תב"רים.
 • אישרור הסכם למכירת דירה באחוה – מצ"ב הסכם.
 • אישור עבודת חוץ לעובדים.
 • בקשה למתן הנחת מוסד מתנדב לעמותת יד אליעזר.
 • יועצת לקידום מעמד האישה.
 • גריעת החבר אלי יוגב והחברה מימי קושמרו מוועדת הנהלת המועצה נוכח היבחרם לוועדת ביקורת של המועצה.
 • אישור למתן הנחה בארנונה עבור שנת שמיטה, לשנת הכספים 2022
 • הצגת תכנית עבודה של המחלקות:
 • המחלקה לשרותים חברתיים – טליה פוזן
 • הועדה המקומית לתכנון ובנייה – חגי קול
 • מחלקת ההנדסה – חגי קול
 • מחלקת ביטחון – עופר איש רם
 • מחלקת איכה"ס – אודי / אביבה
 • מחלקת נוער – אודי / קטי

א –  אנו נאפשר למי שמעוניין להתחבר בזום

ב  – לישיבה הוזמן הקלטה ותמלול

 

סעיף 1 – אינפורמציה

ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה בדיווח על ביקור השרים:

שרת הפנים

בהמשך לישיבה במשרדה בנושא חתימתה על צו חלוקת הכנסות והפקעת קרקע חקלאית של מושב חצב בגודל של 550 דונם (הדרישה המקורית ממושב חצב היתה על 900 דונם) מושב בצרון וכנות לא נלקחו בחשבון היות ומסרו את הקרקע בהסכמה, ולהזמנתנו, הגיעה שרת הפנים יחד עם מנכ"ל משרדה וצוות יועציהם לישיבה במועצה.

העלינו בפני משרד הפנים את עיקרי התנגדותינו למהלך והם:

1.מועד החתימה על הצו, שאינו מאפשר בסוף שנה להיערך לחלוקת ההכנסות.

2.שינוי במקבלי ההכנסות ושינוי בגובה הסכומים מתוך רצון להגדיל את הסכומים לקרית מלאכי ובני עייש וגריעת יתר הרשויות מהרשימה.

3.כמו כן הובהר למשתתפים שתקציב המועצה לא אושר ויובא בשנית לדיון לאחר שנקבל תגובת משרד הפנים בכתב.

הודגש כי בכך אנו מסכנים את מעמדינו כרשות איתנה.

בהתאם לכך קיבלנו כמו יתר הרשויות את הודעת משרד הפנים בעניין התקציב וכדלקמן:

 

 

 • בהמשך לשיחתנו עם מנכ"ל משרד בעניין חלוקת הכנסות, הודיענו מנכ"ל משרד הפנים כדלקמן:

 

 

 • מיד עם קבלת תשובת משרד הפנים ישבתי עם גזבר המועצה והתחלנו בעבודת הכנה על התקציב כפי שהוגש למליאה בדצמבר 2021 ובעדכונים האפשריים כפי בקשת חברי המליאה.

אנו נקיים ישיבת תקציב מיוחדת בסוף פברואר לאחר שתישלח החוברת לחברי המליאה בצירוף הסברים והבהרות לבקשות ולתקציב שיוצע על ידי.

 

 • בנוסף על האמור אנו בשלבי העריכה הסופיים של הגשת עתירה לב.ג.צ

 

שרת התחבורה

ביום 1.2.2022 ע"פ הזמנתינו הגיעה שרת התחבורה מירב מיכאלי יחד עם מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ וצוותיהם לפגישת עבודה במועצה.

בפני השרה הוצגו בקשות המועצה לסיוע ממשרד התחבורה בנושאי תחבורה ותנועה וכדלקמן:

 • תקצוב מסוף תחבורה בבי"ס רגבים באמונים
 • תקצוב מסוף תחבורה בקיבוץ חצור
 • כביש עוקף באר טוביה קטע עזריקם העברה לנת"י
 • כביש עוקף בצרון – העברה לאחזקת נת"י
 • הסדרת הרמזור בכביש מחבר לכנות
 • חיבור כביש ניצן לכביש 4 ועמידה על ביצוע ההסכם בנושא רמזור אמונים
 • החזרת כביש פנימי אל עזי ינון ועד כביש 4 לאחזקת המועצה
 • הסדרת כביש גישה לאל עזי מכיכר ינון דרך השטחים של ינון ערוגות
 • אישור לביצוע מעגלי תנועה ביישובים שתולים, אביגדור, תלמי יחיאל הרחבה ב וכיכר מכללת אחוה
 • הסדרת צומת הכניסה לתלמי יחיאל וכפר אחים
 • הסדרת קטע כביש עזריקם שתולים כולל תאורה מדרכה ושביל הולכי רגל
 • הסדרת קטע כביש הכניסה למושב בית עזרא כולל מדרכה ותאורה
 • השלמת מדרכה ותאורה מגשר שתולים לכיוון גן יבנה

תגובת משרד התחבורה ונת"י לבקשות יועברו בכתב למועצה.

 • בתום הישיבה נסענו לבקשת והנחיית יו"ר ועדת התיירות אלכס גולדפרב למפגש פורום עסקים במשק יעקבא בניר בנים.

רשות המים והביוב

ביום 2.2.2022 נפגשנו במועצה עם מנכ"ל רשות המים והביוב מר גיורא שחם וצוותו.

בישיבה השתתפו חוץ מנציגי המועצה:

קובי אביבי –      ראש המועצה
אודי דניאלי –      סגן ראש המועצה
דנה סיון –      מנכ"לית המועצה
תמר ממן –      עוזרת ראש המועצה
חגי קול –      מהנדס המועצה
איתן מימוני –      יועמ"ש המועצה
נציגי משרד הבריאות  
נציגי המשרד לאיה"ס  
נציגי איגוד ערים לאיכה"ס  
נציגי תאגיד הביוב תמר  
יו"ר ועד תימורים תאיר  
נציג ק. חצור עמוס פלך  

בישיבה קיימנו דיון נוקב בעניין ההזרמות לנחל הן ממט"ש חצור והן ממט"ש תימורים. כמו כן התקיים דיון על איכות השפכים המוזרמים מאזורי התעשייה ומהרפתות והצורך המיידי במציאת פתרון לטיוב השפכים המוזרמים. כמו כן התבקשנו להגיש בקשה להזרמות שפכים.

צר לנו שבשנים האחרונות לא השקיעה המועצה במטש"ים, קווי ההולכה ותחנות השאיבה פעולה שהיתה משדרגת את המטש"ים ומאפשרת למטש"ים לטהר את השפכים כנדרש.

 

 

סעיף 2 – אישור פרוטוקולים

 

בפני המליאה הוצגו הפרוטוקולים:

 

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 24 מיום 24.3.2021
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מספר 2 מיום 27.5.2021
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 30 מיום 14.12.2021
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 31 מיום 28.12.2021
פרוטוקול ועדת שמות מספר 3 מיום 13.1.2022
פרוטוקול ועדת אובדנות מספר 4 מיום 23.1.2022

 

מובהר כי הפרוטוקולים הנ"ל נשלחו לחברי המליאה המייל וכי הפרוטוקולים מספר 24 ומספר 2 מובאים לא בפעם הראשונה לאישור המליאה

 

סיכום והחלטה

התקיים דיון על הפרוטוקולים דלעיל, החברה מימי קושמרו ביקשה להוריד מסדר היום את הפרוטוקולים מספר 24 מספר 2 ומספר 31 ולהביאם לדיון ואישור לאחר שנוסיף להם את הנספח שביקשה לצרף.

משכך סוכם להסירם מסדר היום ולאשר את הפרוטוקולים:

מליאת מועצה מספר 30 פה אחד
ועדת שמות מספר 3 פה אחד
ועדת אובדנות מספר 4 פה אחד

 

 

סעיף 3 – עדכון ופתיחת תבר"ים

לבקשת ראש המועצה הציגה צופי צור גזבר המועצה את עדכון ופתיחת תבר"ים כדלקמן:

החלטה

בתום הצגת התב"רים וקבלת הבהרות מגזבר המועצה, החליטה פה אחד המליאה לאשרם.

 

סעיף 4 – אישרור הסכם למכירת דירה באחוה

ראש המועצה דיווח כי:

 

ההסכם נשלח במייל לחברי המליאה.

 

סיכום והחלטה

בתום קבלת הבהרות לבקשה, החליטה פה אחד המליאה לאשרר את ההסכם כאמור.

 

 

סעיף 5 – אישור עבודת חוץ לעובדים

דיווח כי בהמשך לבקשת העובדות ולהמלצת מנהלות המחלקה ואישור היועמ"ש, מתבקש אישור המליאה לעבודת חוץ כדלקמן:

 1. נתנאלה רוקח – מחלקה לשירותים חברתיים- עד 10 שעות שבועיות (עבודה בערבים ובסופי שבוע כמטפלת- פרילנסרית) (אישרת במכתב)
 2. איילת שחר דייטש- מחלקה לשירותים חברתיים- הדרכת סטודנטים- עד 3 שעות שבועיות (אישרת במכתב)
 3. תאיר נריה אוחנה- המחלקה לשירותים חברתיים- הדרכת סטודנטים עד 3 שעות שבועיות (אישרת במכתב)
 4. תמר רום- המחלקה לשירותים חברתיים- הדרכת סטודנטים –עד 3 שעות שבועיות (יאושר במליאה, לא אישרת במכתב)
 5. מרה פנטו- מחלקת חינוך- מדריכה באוניברסיטת אריאל- עד 4 שעות חודשיות (יאושר במליאה, לא אישרת במכתב).

 

החלטה

בתום מתן הבהרות לבקשה, החליטה פה אחד המליאה לאשר בקשת העובדים כאמור.

 

 

סעיף 6 – בקשה למתן הנחה בארנונה עבור מוסד מתנדב עמותת יד אליעזר ע.ר 580060069

ראש המועצה דיווח, לבקשת מנהלת הארנונה ואישור ואישור היועמ"ש כי:

סיכום והחלטה

בתום הצגת הבקשה וקבלת הבהרות מגזבר המועצה ומהיועמ"ש החליטה פה אחד המליאה לקבל את המלצת ועדת ההנחות, לדחות את בקשת העמותה כאמור.

 

 

סעיף 7 – יועצת לקידום מעמד האישה

ראש המועצה החליט להביא לדיון נוסף את בקשתו לאישורה של הגב' דורון חנין ליועצת ראש המועצה למעמד האישה ולשוויון מגדרי לאור זאת שזכתה ונבחרה כדין במכרז. על אף שבמליאה קודמת לא אישרה המליאה את מינוייה בנימוק שהיא מנהלת מחלקה גדולה ולא יהיה לה זמן לטפל בנושא.

סיכום והחלטה

חברי המליאה לפי הסדר הביעו את דעתם לבקשה, תוך ציון העובדה שהמועמדת אכן ראוייה ובעלת הכישורים לביצוע התפקיד, בד בבד ציינו כי היא מנהלת מחלקה גדולה ולא יהיה לה זמן להקדיש לביצוע התפקיד. משכך החלטתי להסיר את הבקשה מסדר היום ונפרסם מכרז נוסף.

 

סעיף 8 – גריעת החבר אלי יוגב והחברה מימי קושמרו מועדת הנהלת המועצה נוכח היבחרם לועדת הביקורת של המועצה

ראש המועצה עדכן את המליאה כי נוכח היבחרם של אלי יוגב ושל מימי קושמרו לחברי ועדת הביקורת של המועצה, אזי בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים אינם יכולים להיות באותה עת גם חברי הנהלה של המועצה.

החלטה

המליאה החליטה פה אחד לאשר בקשת ראש המועצה המתבססת על נהלי משרד הפנים כאמור.

 

סעיף 9 – אישור למתן הנחה בארנונה עבור שנת שמיטה לשנת 2022

להלן דברי הסבר לצורך קבלת החלטה, על הנחה בארנונה עבור שמיטה לשנת הכספים 2022 וכדלקמן:

כידוע לכם, שנת 2022 נפתחת בשנת שמיטה (שמתחילה בחודש ספטמבר 2021 ומסתיימת בחודש ספטמבר 2022) ומשכך מובא בזאת לאישור המועצה הנכבדה נוסח החלטה על הנחה בארנונה במהלך שנת שמיטה לשנת הכספים 2022 בלבד.

בסעיף 3ד' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-  1993 (להלן: "תקנות ההנחות") נקבע כך –

" 3ד."     בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה (להלן – שנת הכספים), תקבע מועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים, ושהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספיםבשיעור של 90 עד 100 אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה; בתקנה זו –

"אדמה חקלאית" – כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות;

"שימוש חקלאי" – שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית" שבסעיף 269 לפקודה האמורה"

 

כלומר, תקנה 3ד לתקנות ההנחות קובעת הנחה בארנונה למחזיק באדמה חקלאית בשנת שמיטה, הנחה בשיעור של בין 90% ל- 100% מתשלום הארנונה – בהתאם להחלטת מליאת מועצת הרשות המקומית – בשל שנת שמיטה, בהתקיים התנאים הבאים:

 • אין מבצעים בשטח האדמה המבוקש בגינו הנחה בארנונה שימוש חקלאי בשל שנת השמיטה, במשך לפחות 8 חודשים מתוך שנת הכספים 2022.
 • הוכח כי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים הנוכחית (בשנות המס 2021-2019) היה שימוש חקלאי בשטח המבוקש בגינו הנחה בארנונה.

 

 

לנוכח האמור, מבוקש בזאת מחברי מליאת המועצה הנכבדה לאשר מתן ההנחה בארנונה למחזיק באדמה חקלאית בשנת שמיטה כפי הנקבע בתקנות ההנחות בארנונה בנוסח האמור כדלקמן  –

 

" מחזיק בנכס המשמש כאדמה חקלאית, כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות (נוסח חדש), אשר הוכח לגביה שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שנת שמיטה במשך 8 חודשים לפחות בשנת הכספים 2022, ושהוכח לגביה, כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים הקודמות לשנת הכספים 2022, יהא זכאי להנחה בשיעור של  – 100%  מתשלום הארנונה הכללית לשנת המס 2022"

 

החלטה

המליאה בתום הדיון וקבלת הבהרות החליטה פה אחד לאשר זכאות להנחה בשיעור של 100% מתשלום הארנונה לשנת המס 2022 כאמור.

 

 

סעיף 10 – הצגת תכנית עבודה שנתית של המחלקות

בהמשך להצגת תכנית העבודה השנתית של דורון חנין מנהלת מחלקת החינוך במליאה מספר 31 מיום 28.12.2021

הציגו:

טליה פוזן מנהלת המח' לשרותים חברתיים

אביבה ואודי את מחלקת איכה"ס

קטי דהרי מנהלת מח' הנוער

את תכניתם השנתית שבהמשך תועלה לאתר המועצה.

מבקש להודות להם על פעילותם בניהול המחלקות עתירות עובדים, עתירות תכניות פעולה שאף הורחבו מאוד וחלקם באופן משמעותי בשנה האחרונה.

מודה לעובדי המחלקות על מסירותם ומקצועיותם וכן לסגני אודי דניאלי מחזיק התיקים כאמור.

 

שונות

1.מחיקת חוב הסתדרות הנוער העובד והלומד

ראש המועצה דיווח כי:

הסתדרות הנוער העובד והלומד שליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה ח.פ. 580297075 חייבת למועצה בגין צריכת מים, סך של 669,950 ₪ בגין השנים 2013-2020.

בהתאם לחוות דעת של עו"ד עמית שוימר, המטפל בגביה מטעם המועצה, סיכויי גביית החוב נמוכים בשל הנימוקים הבאים:

 1. החייבת הפסיקה להחזיק הנכס כבר בשנת 2017 ובמועד זה אכן הנכס הועבר לקק"ל.
 2. חלקו הגדול של החוב, סך של 422,682 ₪, התיישן.
 3. חלקו של החוב מקורו בריבית שהחוב צבר גם בשנים שבהם החייבת הפסיקה להחזיק בנכס.

 

עו"ד שוימר המליץ כי המליאה תאשר פשרה בסך 150,000 ₪.

 

החלטה

בהתבסס על המלצת עו"הד שוימר ונימוקיה, מחליטה המליאה פה אחד  לאשר גביה של 150,000 ₪ על מתן החוב ולמחוק מספרי המועצה את יתרת החוב.

 

2.אישור הסכם לקליטת מפונים – נוהל רשות פס"ח עליונה משרד הפנים – התקשרות עם כפר הנוער כנות

ראש המועצה דיווח על חוות דעת היועמ"ש בנושא שבנדון וכדלקמן:

 

סיכום והחלטה

המליאה בתום הדיון וקבלת הבהרות מראש המועצה החליטה פה אחד לאשר את ההסכם וההתקשרות עם כפר הנוער כנות לקליטת מפונים בהתאם להוראות משרד הפנים.

 

 

קובי אביבי

ראש המועצה

Skip to content