צווי הארנונה

בהתאם להוראות סעיפים 9,7 ו-10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992 ולסעיפים 17 ו-18 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2018 ) מודיעה מועצה אזורית באר טוביה על תעריפי הארנונה לשנת 2018, כמפורט להלן:

 

צו ארנונה פורסם בשנת
ארנונה 20202020
צו ארנונה 2008
צו ארנונה 2007
צו ארנונה 2005
צו ארנונה 2004
צו ארנונה 2003
צו ארנונה 2002
צו ארנונה 2000
צו ארנונה 1999
צו ארנונה 1997
צו ארנונה 1995
צו ארנונה 1994
צו ארנונה 1992
צו ארנונה 1988
צו ארנונה 1986