ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

גיל בן ציון
נציג הישוב במליאת המועצה
מזכירות הישוב אורות