דלג לתוכן

רכישת והתקנת ציוד מחשוב למוסדות החינוך של המועצה

 

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 8.11.22

 

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 


הנושא: רכישת והתקנת ציוד מחשוב למוסדות החינוך של המועצה  

 

  1. במסגרת פרויקט הצטיידות של משרד החינוך פורסם מכרז 703/2022 של מפעל הפיס תקופה 1 לשנת 2022, החליטה הרשות לממש את המענק השנתי של מפעל הפיס לטובת שירותי רכישת והתקנת ציוד מחשוב למוסדות החינוך של הרשות ופנתה ל-3 זכיינים שזכו במכרז הנ"ל.
  2. קיים אישור של שר הפנים להתקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התשל"ב 1972. תוקף האישור 6.23
  3. להלן הצעות המחיר שהתקבלו:
שם החברה: מחיר כולל מע"מ:
מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ 363,542 $
טלקוד מחשבים בע"מ 449,911 $
זיפקום תקשורת בע"מ 368,945 $

 

אישור תקציבי ניתן בתאריך: 6.9.22 בסך כולל של עד 750,000 ₪ כולל מע"מ בכפוף לקבלת מענק מפעל הפיס.

הודעה בדבר המענק התקבלה בתאריך 6.11.22.

 

מנמ"ר המועצה ממליץ להתקשר עם חב' מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, להלן "מטריקס",
אשר הינה חברה מקצועית, מוכרת והצעתה הינה הזולה ביותר.

 

החלטה:

הוועדה, בהתאם להצעות המחיר, ובהמשך להמלצת מנמ"ר המועצה, מאשרת את ההתקשרות עם חברת מטריקס, אשר הצעתה הייתה הזולה ביותר לאספקת ציוד מחשוב, כולל הובלה והתקנת הציוד, במסגרת פרויקט ההצטיידות של מפעל הפיס, וזאת עד לסכום 750,000 ₪ כולל מע"מ. ובכפוף לאישור תב"ר במליאה.

 

על החתום:

 

 

______________

       צופי צור

   גזבר המועצה

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה

_____________

איתן מימוני, עו"ד

           יועמ"ש המועצה

 

 

 

 

 

 

Skip to content