שיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תש"פ

להורי גני הילדים שלום,

ניתן לצפות בשיבוץ של ילדיכם לגני המועצה, לשנת הלימודים תש"פ באמצעות הקישור המצורף מטה.

עליכם להיכנס לקישור ולהקליד את מספר תעודת הזהות שלכם ושל ילדיכם.

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/cngentery?rshut=55

בברכת קיץ מהנה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת

מחלקת החינוך