דלג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לחינוך​

תוכנית אסטרטגית לחינוך

במטרה לשפר ולהיטיב את מערכת החינוך באזור באר טוביה, יזם ראש המועצה בשיתוף מחלקת החינוך תהליך רחב של הכנת תוכנית אסטרטגית לחינוך. לשם השגת המטרה החל תהליך שיתוף ציבור אשר כלל שיחות בין כל היישובים, הקמתן של ועדות היגוי בתחומים שונים וגיבושה של תוכנית. 

עיקרי התוכנית כפי שהוצגה:

 

תוכנית אסטרטגית תמצית

Skip to content