דלג לתוכן

תנאים חדשים משטרת ישראל

מחלקת רישוי עסקים

פריט רישוי 1.1 – בית מרקחת

פריט רישוי 1.3 א' -ייצורם למעט הרכבת ציוד רפואי

פריט רישוי 1.3 ב' -אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

פריט רישוי 1.3 ג' – מכירתם או חלוקתם

פריט רישוי 7.7 ט'-מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

פריט רישוי 10.11 א' – ייצורם, עיבודם, פיתוחם

פריט רישוי 10.11 ב' – מכירתם, אחסונם, אריזתם

פריט רישוי 10.11 ג'- חומרי נפץ שינועם, הובלתם, איסופם

פריט רישוי 2.1 א' (מיוחד) גז – מילוי מיכלים ומיכליות

פריט רישוי 2.1 ב' – אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז

פריט רישוי 2.1 ג' – מכירתו וחלוקתו

פריט רישוי 2.1 ד – שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

פריט רישוי 2.1 ו'- גז חניון למיכליות פריט רישוי 2.1 ז' – תחנת תדלוק בגז

פריט רישוי 2.2 א' – תחנת דלק ותדלוק פריט רישוי 2.2 ב' – בית זיקוק פריט רישוי 2.2 ג'-דלק שינועו בצנרת

פריט רישוי 2.2 ד – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז – 1976

פריט רישוי 2.2 ה – מסופי דלק פריט רישוי 2.2 ז – חניון למיכליות דלק

פריט רישוי 2.2 ח – דלק – שינועו במיכליות

פריט רישוי 2.4- תחנת כוח

פריט רישוי 8.11 -רכבל

פריט רישוי 8.12- מרכז תחזוקה לרכבות

פריט רישוי 8.2 -העברת רכב ממקום למקום

פריט רישוי 8.3 א' -כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

פריט רישוי 8.4 א'- הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

פריט רישוי 8.4 ב' – תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט רישוי 8.4 ג'- תחנת מוניות

פריט רישוי 8.4 ד'- תחנת רכבת תת- קרקעית

פריט רישוי 8.6 א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי –

פריט רישוי 8.6 ב'-חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מר המשמש באי מרכז מסח

פריט רישוי 8.6 ז'-חניון מקורה או תת- קרקעי, ששטחו מעל 500 מר

פריט רישוי 8.7 א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי – חלקים משומשים

פריט רישוי 8.7 ב-כלי רכב וציוד מכני הנדסי – פירוקם מהרכב

פריט רישוי 8.8 ג'- מעגנה

פריט רישוי 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט רישוי 9.1 א' – מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי יריה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

פריט רישוי 9.1 ב' – מטווח ירי

פריט רישוי 9.1 ג'- כלי נשק ייצורם

פריט רישוי 9.4 -מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

Skip to content