ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

תומר זולר
נציג הישוב במליאת המועצה
מזכירות הישוב באר טוביה