שלום,

בהמשך לבקשתך לרישיון נשק חקלאי ובהתאם לנוהל מרכז השלטון האזורי בישראל (מצ"ב), נדרש למלא הטפסים הנ"ל

ובתום השלמת התהליך להעבירם במרוכז במייל חוזר לח"מ.

את הבקשות והטפסים יש להגיש במרוכז לעופר איש-רם מנהל מחלקת ביטחון 

[email protected]

או לורדית גבע - מזכירת מחלקת ביטחון 

[email protected]

בנוסף יתואם עבורך ריאיון עם הח"מ – מצ"ב טופס, יש למלא הפרטים טרם הגעה לראיון.

המסמכים וסיכום הריאיון יועברו לבחינת ראש תחום ביטחון במרכז השלטון האזורי, וכשישלח עבורך אישורו במייל, ימשך התהליך באמצעותך מול המשרד לבט"פ.

להלן הטפסים הנדרשים:

1.    טופס הצהרת בריאות חתום ע"י רופא המשפחה

2.    בקשה לתבחין חקלאי חתומה ע"י המבקש

3.    טופס 1220 חתום שנתקבל במשרדי מס הכנסה ומעיד על הכנסה מחקלאות (נדרש מרואה החשבון)

4.    תצהיר חקלאי סוג 1 חתום ע"י עו"ד (במידה והבקשה עבור בן משפחה/עובד שכיר/אגודה חקלאית יש להוריד הטופס הרלוונטי מהקישור הנ"ל)

5. טופס ראיון אישי

6.  צילום תעודת זהות

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/firearm_licensing_criteria

הערה חשובה: במידה ולמגיש הבקשה קיימת הכשרת רובאי 05 ומעלה

נדרש למלא את הטופס בקישור המצורף ולהגיש בקשה למשרד לביטחון פנים (התהליך קצר יותר מהגשת בקשה לנשק חקלאי) 

https://ishurim.prat.idf.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1