פוסטים


רישום לגני ילדים ולכיתה א'
קרא עוד
מועדון הורים – "איך לדבר עם נוער על ...
קרא עוד
כנס ועדי אגודות
קרא עוד
מועדון הורים באר טוביה – ילדים וכסף
קרא עוד
חג אורים שמח
קרא עוד
תקציב לשנת 2019
קרא עוד
חוק פיקוח כלבים מעודכן
קרא עוד
יריד חוגים
קרא עוד
הנחיות לציבור לקראת ל"ג בעומר
קרא עוד
הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה
קרא עוד
מאגר יועצים
קרא עוד
ועדת ביקורת
קרא עוד
פרוטוקול ועדת ביטחון
קרא עוד
תוצאות הבחירות
קרא עוד
הודעה בדבר תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים
קרא עוד
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקו...
קרא עוד
פתקים לרשימות לבחירות 2018
קרא עוד
רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה
קרא עוד
הודעות מחלקת החינוך
קרא עוד
הודעת משרד החינוך להורים עם צרכים מיוחדים
קרא עוד
הגשת רשימות – בחירות 2018
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס תיכון אזורי באר טוביה
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס נופים
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור בית הספר יד חזון
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס יד חזון
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס מבואות
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס רגבים
קרא עוד
חוקי עזר בארנונה
קרא עוד
דיגומי מים
קרא עוד
הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי – כללי
קרא עוד
נשק חקלאי
קרא עוד
הודעה על עיכוב הסעות מבתי הספר
קרא עוד
לו"ז ומסלולי היסעים
קרא עוד
מבואות ב'
קרא עוד
בקשה לרישום בטאבו/ קבלת משכנתא
קרא עוד
רפורמה ברפת
קרא עוד
טפסים לרישוי עסקים
קרא עוד
אזורי תעשייה ומסחר
קרא עוד
הודעה לציבור בדבר האפשרות להגשת בקשת תמיכה לשנת...
קרא עוד
חתימה וחותמת
קרא עוד
התנהלות תקינה
קרא עוד
צהרוני באר טוביה
קרא עוד
הנחות מארנונה
קרא עוד
צווי הארנונה
קרא עוד
מועד תשלום ארנונה
קרא עוד
מהי ארנונה ?
קרא עוד
טפסים להנחות מארנונה
קרא עוד
צו הטלת ארנונה כללית לשנת 2018
קרא עוד
הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת אטליז
קרא עוד
רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות: דברי הסבר
קרא עוד