פוסטים


לוח פינוי אשפה במושבים חוה"פ 2020
קרא עוד
המלצות לבני משפחה מטפלים ברקע משבר הקורונה
קרא עוד
הנחיות להסעות לעובדים חיוניים
קרא עוד
תקנות לשעת חירום לציבור החקלאים
קרא עוד
משרד החינוך בלמידה מקוונת
קרא עוד
חומר הסברה בשפה התאילנדית בנושא הקורונה .
קרא עוד
אביב הגיע פסח בא… מגוון פעילויות וקייטנות...
קרא עוד
באר טוביה מצטרפת ליום הניקיון הבינלאומי
קרא עוד
מועדון הורים "כל מה שילד צריך" עם יונ...
קרא עוד
מועצה אזורית באר טוביה חוגגת את יום האישה 2020
קרא עוד
משרד החקלאות מגיע למועצה אזורית באר טוביה
קרא עוד
מועדון הורים – רות גנאל "טוב(ע)ים הש...
קרא עוד
רישום לגני ילדים
קרא עוד
מועדון הורים – "איך לדבר עם נוער על ...
קרא עוד
כנס ועדי אגודות
קרא עוד
מועדון הורים באר טוביה – ילדים וכסף
קרא עוד
חג אורים שמח
קרא עוד
תקציב לשנת 2019
קרא עוד
חוק פיקוח כלבים מעודכן
קרא עוד
יריד חוגים
קרא עוד
הנחיות לציבור לקראת ל"ג בעומר
קרא עוד
קבלת קהל לחקלאים במועצה
קרא עוד
הודעה לציבור בדבר האפשרות לקבלת תמיכה
קרא עוד
מאגר יועצים
קרא עוד
ועדת ביקורת
קרא עוד
פרוטוקול ועדת ביטחון
קרא עוד
תוצאות הבחירות
קרא עוד
הודעה בדבר תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים
קרא עוד
זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקו...
קרא עוד
פתקים לרשימות לבחירות 2018
קרא עוד
רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה
קרא עוד
הודעות מחלקת החינוך
קרא עוד
הודעת משרד החינוך להורים עם צרכים מיוחדים
קרא עוד
הגשת רשימות – בחירות 2018
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס תיכון אזורי באר טוביה
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס נופים
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור בית הספר יד חזון
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס יד חזון
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס מבואות
קרא עוד
טבלת איסוף ופיזור ביה"ס רגבים
קרא עוד
חוקי עזר בארנונה
קרא עוד
דיגומי מים
קרא עוד
הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי – כללי
קרא עוד
נשק חקלאי
קרא עוד
הודעה על עיכוב הסעות מבתי הספר
קרא עוד
לו"ז ומסלולי היסעים
קרא עוד
מבואות ב'
קרא עוד
בקשה לרישום בטאבו/ קבלת משכנתא
קרא עוד
רפורמה ברפת
קרא עוד
טפסים לרישוי עסקים
קרא עוד