פוסטים


פרוטוקולים ועדת חינוך ורווחה
קרא עוד
פרוטוקולים ועדת הנהלה
קרא עוד
גזברות – טפסים
קרא עוד
מליאת המועצה
קרא עוד
פרוטוקולים מליאת המועצה
קרא עוד
רשות איתנה
קרא עוד
דוחות כספיים
קרא עוד
פרוטוקולים
קרא עוד
תקציב 2018
קרא עוד
שקיפות ומידע
קרא עוד
מכרזי כח אדם – ארכיון
קרא עוד
טפסים – נושאי שכר
קרא עוד
טפסים – מכרזי כח אדם
קרא עוד
מכרזי כח אדם
קרא עוד
נוהלי רכש מחייבים לוועד המקומי
קרא עוד
שכר ומשאבי אנוש
קרא עוד
החזקת רכוש וקבלת מילוות
קרא עוד
תקציבי ועד מקומי
קרא עוד
מסמכים
קרא עוד
מיסים
קרא עוד
ישיבות והתנהלות ועד
קרא עוד
חתימה וחותמת
קרא עוד
ועדת ביקורת
קרא עוד
ועדות
קרא עוד
התקשרות בחוזים על פי החלטת הועד המקומי
קרא עוד
איסור עבודות חוץ
קרא עוד
איסור טובת הנאה
קרא עוד
ועד המסרב למלא חובה 
קרא עוד
ועד נחשל
קרא עוד
משפטים
קרא עוד
חילופים בקרב חברי ועד
קרא עוד
פסולים לכהונה
קרא עוד
בחירת ראש ועד
קרא עוד
תחילת כהונה ורציפותה
קרא עוד
בחירות
קרא עוד
מספר חברי ועד מקומי נבחר
קרא עוד
סמכויות ועד מקומי
קרא עוד
פרקים מצו המועצות
קרא עוד
העסקת עובדים
קרא עוד
טפסים ועד מקומי
קרא עוד
חיוב אישי
קרא עוד
ועדת ביקורת
קרא עוד
חוזים והסכמים
קרא עוד
תקציב ודוחות כספיים
קרא עוד
תקציר נהלים
קרא עוד
מליאת המועצה
קרא עוד
יועצת לקידום מעמד האישה
קרא עוד
מבנה ארגוני
קרא עוד
סגן ראש המועצה
קרא עוד
מבנה ארגוני
קרא עוד