פוסטים


מחלקת נוער – בעלי תפקידים
קראו עוד
סדנאות והעשרה לנוער
קראו עוד
תלונות הציבור
קראו עוד
ועדת תמיכות
קראו עוד
ועדת חינוך ורווחה
קראו עוד
ועדת השלושה
קראו עוד
אודות המועצה האזורית באר טוביה
קראו עוד
סדנאות והרצאות
קראו עוד
מתנדבים מהקהילה
קראו עוד
חברת המושבים
קראו עוד
ועדת ערר
קראו עוד
גבייה – תשלומים בקליק
קראו עוד
תשלומים נוער, ספורט וקייטנות
קראו עוד
תשלומים
קראו עוד
תשלומים בקליק
קראו עוד
חוקי עזר
קראו עוד
פרסומים עפ"י חוק
קראו עוד
תלמידי נופים חוגגים 70 לישראל
קראו עוד
וועדות השלושה
קראו עוד
מכרזי כח אדם (ארכיון)
קראו עוד
מכרזים כללים (ארכיון)
קראו עוד
מכרזים כללים וכח אדם
קראו עוד
מכרזים
קראו עוד
פרוטוקולים ועדת תמיכות
קראו עוד
פרוטוקולים ועדת חינוך ורווחה
קראו עוד
פרוטוקולים ועדת הנהלה
קראו עוד
גזברות – טפסים
קראו עוד
מליאת המועצה
קראו עוד
פרוטוקולים מליאת המועצה
קראו עוד
רשות איתנה
קראו עוד
דוחות כספיים
קראו עוד
פרוטוקולים
קראו עוד
תקציב 2018
קראו עוד
שקיפות ומידע
קראו עוד
מכרזי כח אדם – ארכיון
קראו עוד
טפסים – נושאי שכר
קראו עוד
טפסים – מכרזי כח אדם
קראו עוד
מכרזי כח אדם
קראו עוד
נוהלי רכש מחייבים לוועד המקומי
קראו עוד
שכר ומשאבי אנוש
קראו עוד
החזקת רכוש וקבלת מילוות
קראו עוד
תקציבי ועד מקומי
קראו עוד
מסמכים
קראו עוד
ישיבות והתנהלות ועד
קראו עוד
חתימה וחותמת
קראו עוד
ועדת ביקורת
קראו עוד
התקשרות בחוזים על פי החלטת הועד המקומי
קראו עוד
איסור עבודות חוץ
קראו עוד