פרוטוקולים


ועדת הנהלה
קרא עוד
פרוטוקולים מליאת המועצה
קרא עוד
דרושים ומכרזים
קרא עוד
הפנינג של ארועים במרכז ספורט ערוגות
קרא עוד
ארנונה
קרא עוד
פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 9 מיום 25.6.2015
קרא עוד
פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 8 מיום 14.5.2015
קרא עוד