נוסד בשנת 1950
שמו של היישוב לקוח מספר תהילים פרק ל"א פסוק כד' "אמונים נוצר ה'"

ענפי המשק העיקריים

לול לפיטום, ירקות, מטעי רימונים ופרדסים

978

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-