ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב חצב
08-8592264

אפרים ברנס
נציג הישוב במליאת המועצה

דליה ימין
יו"ר הועד