מושב חצור נוסד בשנת 1936
שמו של היישוב הוא כשם עיר בנחלת שבט יהודה שנקראה "חצור"

ענפי המשק העיקריים

גידולי שדה, חממות, מטעים, רפת ולול.
בתחום התעשייתי: מפעל "אמן" – מפעל ליציקות לחץ, אביזרי חשמל, אביזרי השקייה, כספות.

933

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-