מושב ינון נוסד בשנת 1952
שמו של היישוב לקוח מספר תהילים ומקור שמו מן הפסוק: "לפני שמש ינון שמו" 

ענפי המשק העיקריים

רפת,לולים להודים, מטעים וירקות

1,155

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-