ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב ינון
08-8582285

נציג הישוב במליאת המועצה

ניר ישראל