מושב כפר אחים נוסד בשנת 1949
שמו של היישוב על שם האחים צבי ואפרים גובר, בני כפר ורבורג, שנפלו במלחמת העצמאות. 

ענפי המשק העיקריים

רפתות, לול, מטעים, כרמים, אורוות וחוות סוסים.

800

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-