מושב נווה מבטח נוסד בשנת 1950
מקור השם: ספר תהילים "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו"
או לפי ספר ירמיהו:
"ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו והיה כעץ שתול על פלגי מים".

ענפי המשק העיקריים

כיום מגדלים במושב בעיקר ירקות, ומטעים נשירים מכל הסוגים.
קיים במושב פרדס גדול, משתלה לעצי נוי, והתחלה של חממות לגידול ירקות.
מפעל המים של המושב, המורכב משתי בארות, מספק את רוב תצרוכת המים, הן לחקלאות והן לתצרוכת ביתית

687

מס' תושבים

60

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-