מושב עזר נוסד בשנת 1965
שם הישוב לקוח מפסוק י"ט בנחמיה ג': "ויחזק על ידו עזר בן הושע שר המצפה"

ענפי המשק העיקריים

האוכלוסייה מגוונת,עיקר התושבים מתפרנסים מעיסוקים מחוץ לישוב,חיי קהילה פעילים.

835

מס' תושבים

192

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-