ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

תלמי יחיאל
מזכירות המושב
שרונה עמר
נציגת ישוב תלמי יחיאל במליאת המועצה
054-4369283