מושב ניר בנים נוסד  בשנת 1955
המושב הוקם על ידי בני מושבים וותיקים ומכאן מקור השם.

ענפי המשק העיקריים

רפת, מטעים, כרם, חממות פרחים וירקות.
ענפים מיוחדים: ארטישוק ואספרגוס.

792

מס' תושבים

60

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-