ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מימי קושמרו
נציג הישוב במליאת המועצה
050-7208715