ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

ערוגות
מזכירות המושב
תמר פישל
נציג הישוב במליאת המועצה
050-5615868