מושב תימורים נוסד בשנת 1948
שם הישוב לקוח מדברי הימים ב' פרק ג' פסוק ה' , ומשמעותו: קישוט מקישוטי היכל ה' .
" ויעל עליו שרשרות ותמרים "

ענפי המשק העיקריים

חקלאות גד"ש, רפת, תעשייה ( רהיטים, צינורות מתכת, נגריה)

855

מס' תושבים

213

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-