ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

תימורים
מזכירות המושב
055-7081620

נציג הישוב במליאת המועצה

בני יאמין