דלג לתוכן

שקיפות ומידע

פרסומים ומידע עפ"י חוק:

חופש המידע –
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות, בחייבו את הרשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי.
לקבלת מידע בהתאם לחוק זה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המצורף מטה, ולהגישו לעדן תורגמן.
במייל  edent@beer-tuvia.org.il

דו"ח חוק חופש המידע 2018

דו"ח חוק חופש המידע 2019

דו"ח חוק חופש המידע 2020

טופס בקשה לקבלת מידע

טופס מכוון

 
 
Skip to content