דבר ראש המועצה

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
מועצה אזורית באר טוביה לא עוצרת לרגע וממשיכה לפתח, לשפר ולייעל בכל תחום למען איכות חיי התושבים וסביבתם.

בשנים האחרונות שמנו את נושא החינוך בראש סדרי העדיפויות ואנו עדים לשינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החינוך פורמאלי והבלתי פורמאלי.

המועצה איתנה בכל תחומיה והתוצאות נראות בשטח. היציבות הקיימת במועצה שלנו, תמשיך ותוביל אותנו גם בשנים הבאות להגשמת והשלמת התוכניות והפרויקטים שבביצוע ובתכנון עתידי. 

אני גאה לראות עשייה נרחבת במחלקות המועצה לצד קהילה מעורבת ומתנדבת הפועלת למען האזור. יישר כוח!

 

שלכם בהערכה
דרור שור
ראש המועצה האזורית
באר טוביה