נקרא על שם סר אוסמונד אביגדור גולדסמית, מראשוני הציונים בבריטניה.

ענפי המשק העיקריים

ביצי רבייה, חלב, רפת, דיר, לול רבייה, פרחים, מטעים ופרדס.

 

887

מס' תושבים

240

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-