דלג לתוכן

אודות מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

 מח' החינוך של המועצה האזורית באר טוביה:       

כ- 6,000 תלמידים
52 כיתות גן, 2 מהם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
4 בתי ספר יסודיים ממלכתיים (נופים, רגבים, מבואות, שדות)
בית ספר ממלכתי דתי אחד. (יד-חזון)
בית ספר תיכון אזורי מקיף. (תיכון באר טוביה)
בית ספר תיכון ממ"ד. (באר עמ"י)
שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

פעילות:

✼ ייזום והובלה של תוכניות חינוכיות

• קיום פורום חינוך לשיתוף ודיון בסוגיות חינוך שעל סדר היום
• קיום ועדות השמה סטטוטוריות לקביעת זכאות לחינוך מיוחד
• קיום ועדות שיבוץ לתלמידים בעלי זכאות לחינוך מיוחד

✼ קיום ועדות התמדה
• צוות בין מקצועי, בשיתוף המוסד החינוכי, למעקב אחר השתלבותו והתמדתו של כל תלמיד ומניעת נשירה
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של ילדי המועצה אזורית באר טוביה
• רישום וקליטה של תלמידים חדשים ושיבוצם במוסד חינוכי על פי המיפוי הישובי
• קיום 'שולחן עגול' בנושאי חינוך, רווחה וביטחון לקידום נושאי חינוך ומניעת התנהגויות סיכוניות
• טיפול במתן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה
• פרויקטים ערכיים בתחומים: מורשת האזור, חינוך לקיימות, זהירות בדרכים, מנהיגות חינוכית ומניעת התנהגויות סיכוניות.
• פורום "הסעה בטוחה" בשיתוף גורמי בטיחות בהסעה, מנהלי בתי ספר, הורים ומורים.

יעדים :

• תמיכה והצמחה של תשתית פדגוגית של המערכת תוך הצבת רף לימודי גבוה
• מתן שירותים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
• הכלה ומניעת נשירה
• ייזום וקידום תכניות חינוכיות ערכיות ופדגוגיות
• אינטגרציה של המערכת תוך יצירת קשרי עבודה ושיתופי פעולה
• חיבור החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ככלי להעצמת השייכות הקהילתית של המועצה האזורית באר טוביה
• שיתוף בין מחלקתי במועצה

Skip to content