מועצה האזורית באר – טוביה, שמה לה למטרה לדאוג לאיכות החיים של תושביה ולסביבת מגורים נקייה.

כדי להשיג את מטרותיה נוקטת המועצה במגוון פעולות

 • העלאת המודעות למחזור ומתן שירותי פינוי של הפסולת למחזור
 • ניקוי הרחובות (טיאוט ביישובים)
 • הנחיות למניעת תחלואה של התושבים מהתפתחות של יתושים
 • הדברת מכרסמים ומקקים בשוחות הביוב ביישובי המועצה 
 • פינוי גזם ופסולת גושית,דיגום מים ועוד…
 

תחומי האחריות של מחלקת איכות הסביבה, תברואה ואכיפה

 • האשפה מפונה מבתי התושבים , ומ- 4  אזה"ת ומוסדות החינוך בתחום המועצה
 • איסוף הפסולת הגושית יהיה בשבוע האחרון בכל חודש בהתאם ליום המושבי הקבוע
 • שבוע ראשון של החודש –  פינוי גזם
 • שבוע שני של החודש –  פינוי גזם
 • שבוע שלישי של החודש פינוי גזם
 • שבוע רביעי של החודש פינוי פסולת גושית
 • האשפה מפונה מיישובי המועצה, ומ- 4  אזה"ת ומוסדות החינוך בתחום המועצה.
 • האיסוף מתבצע  פעמיים בשבוע עפ"י תכנית, בחגים יש תגבור של  משאיות ועובדים.
 • מדיניות המועצה – לפח האשפה התושבים והעסקים משליכים פסולת רטובה בלבד.
 • פסולת למחזור –  התושבים נדרשים להעביר לכלי האצירה שקיימים במרכז המחזור היישובי, העסקים מפנים באופן עצמאי פסולת למחזור ופסולת שהיא תוצאה של פעילות העסקית .
 • ביישובי המועצה  הוקמו מרכזי מחזור ובהם כלי אצירה לפסולת למחזור: קרטון, פלסטיק, זכוכית, מתכת, נייר, טקסטיל וסוללת .
 • האיסוף מתבצע ע"י קבלנים שזכו במכרז שהמועצה פרסמה, הפסולת נאספת למפעלי מחזור עפ"י הסכמים שיש לקבלנים.

באמצעות 2 כלי רכבים לפי תכנית חודשית ו – 2 עובדים משימתיים

 • עפ"י מדיניות המועצה ההדברה מתבצעת בנחלים ומוס"ח 
 • המועצה לא מבצעת הדברה בנחלות פרטיות  ובשטחי המושבים
 • מועסק קבלן מוסמך, המבצע ניטור והדברה בשטחים ציבוריים, ופועל עפ"י תוכנית עבודה יזומה למניעה 

פעילות ההדברה

 • מבצע הדברה תברואית בגני ילדים ובבתי הספר יזומה או עפ"י קריאה.
 • מבצע הדברת יתושים (מניעת התפתחות זחלי היתושים במקורות מים) בנחלים, ואדיות ובתעלות הניקוז.
 • מבצע הדברת מכרסמים, נמלים, תיקנים, דבורים וצרעות במוסדות ציבור של המועצה.
 • מבצע אחת לשנה  עפ"י תוכנית הדברת מכרסמים ומקקים בשוחות ביוב בכל יישובי המועצה .
 • החוף באחריות המועצה ואחזקת הנקיון ע"י רט"ג.
 • החוף מוגדר כשמורת טבע – החוף אינו מוגדר כחוף לרחצה.
 • אורך החוף הוא כ – 1400 מ"ר

החוף אינו מוכרז לרחצה!!!!! 

 • דיגומי מים מתבצע מדי שבוע בכל מושבי המועצה ואזורי תעשייה עפ"י תכנית עבודה  של משרד הבריאות .
 • הדיגום במתבצע באמצעות מפקח המחלקה ונלקחים למעבדה של משרד הבריאות בבאר שבע.
 • המחלקה הובילה הקמה של מערך האכיפה במועצה בליווי צמוד של יועץ משפטי.
 • 6 פקחים עברו קורס של אכיפה סביבתית ולהם סמכויות נרחבות, ולפעול עפ"י חקיקה ארצית שאר הפקחים פועלים עפ"י חוקי העזר של המועצה.
 • במושבים – אכיפה עפ"י חוקי העזר.
 • באזה"ת – אכיפה עפ"י חוקי העזר וחקיקה ארצית .

תחומי האכיפה

 • חניה
 • הזרמת תשטפים לרשות הרבים
 • השלכת פסולת ברשות הרבים והיחיד
 • שלטים
 • הבערת פסולת ללא אישור
 • פירוק אסבסט
 • רעש
 • ריח
 • טיפול במפגעים סביבתיים
 • שני מט"שים חצור ומט"ש תימורים
 • 63 תחנות שאיבה
 • 9 תחנות ביתיות עם משאבה אחת שסונקת למערכת הגרביטציה הציבורית
 • כ – 85 ק"מ קווי סניקה
 • בשנת 2015 החלת כללי שפכי מפעלים גם במועצות האזוריות
 • בשנת 2016 החלת כללי שפכי רפתות
 • הכנת תכנית ניטור דו שנתית וקבלת אישור המשרד להגנה"ס ורשות המים והביוב.
 • ביצוע דיונים מקצועיים באופן פרטני עם מפעלים חורגים במטרה לקדם מול המפעל ביצוע פעולות מנע / טיפול תוך עמידה בדרישות החוק / התקן".
 • ביצוע דיגומי שפכים עפ"י התכנית באמצעות מעבדת מוסמכת ע"י משרד הבריאות והגנה"ס
 • קבלת תוצאות הדיגום והכנת דרישות תשלום על הזרמת שפכים אסורים וחריגים.
 • ועדה מקצועית לערער על דרישות התשלום

אביבה מסיקה
מנהל מחלקת איכות הסביבה