תפקידה של קצינת ביקור סדיר מתמקד בשני תחומים עיקריים

  • טיפול בתלמידים שנשרו מן הלימודים ו/או שאינם מבקרים בביה"ס על פי חוק חינוך חובה: איתור תלמידים נושרים או מנותקים, הדרכת משפחות, שיבוץ התלמיד במסגרת מתאימה ומעקב אחר קליטתו.
  • טיפול חינוכי מונע בשיתוף עם מערכות החינוך למניעת נשירה: אבחון ואיתור תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה, בניית תכניות ייחודיות לתלמידים אלה עם המשפחה, ביה"ס וגורמים טיפוליים נוספים.

חוק לימוד חובה

הלימודים בבית הספר היסודי ובבית הספר העל יסודי מעוגנים ב "חוק לימוד חובה התש"ט-1949".

קבלת קהל: בימים א' – ה' בין השעות: 09:00 ועד 15:00. (בתאום מראש)