מושב בית עזרא נוסד בשנת 1950
נקרא על שם עזרא בן שְׂרָיָה, שעלה לארץ מבבל

ענפי המשק העיקריים

רפתות, לול, מטעים, אורוות וחוות סוסים.

1,160

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-