הגשת הבקשה – רישום זכויות ברשם המקרקעין

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) נעשה במחלקת הגבייה- בהגשת בקשה בכתב

משך הטיפול בבקשות כדלהלן

בקשות לאישורי משכנתא –  7 ימי עסקים כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 154 ₪.
קבלת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 154 ₪.
הגשת בקשה לאיתור חובות ארנונה ( לצורך משכנתא)

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס הבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס ולרשום על הטופס לצורך "רישום משכנתא", ואת מספר חשבון הלקוח ומספר נכס (ארנונה).

יש לצרף את המסמכים הנדרשים

 • תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 • תצלום תעודה מזהה – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה)
 • יפוי כוח מאת בעל הנכס – אם המבקש משמש מיופה כוח.
 • הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)

כמו כן, חובה לצרף את המסמכים הבאים לכל בקשה 

 • צלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת
 • תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי צרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה)
 • יפוי כוח מאת בעל הנכס – אם המבקש משמש מיופה כוח.
 • חוזה מכירה.

המסמכים הדרושים בנוסף לביצוע העברה בטאבו על פי סוג הבקשה 

 • מכר/חכירה – חוזה מכר /חכירה
 • העברה ללא תמורה- תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.
 • העברה עפ"י הסכם גירושין- הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט
 • העברת בעלות עפ"י צו ירושה -צו ירושה חתום ע"י בית משפט .
 • העברה מנאמן לנהנה – הודעת נאמנות ממס שבח / הסכם נאמנות
 • רישום בית משותף – צו רישום בית משותף
 • הסכם שיתוף- חוזה להסכם שיתוף
 • טופס העדר חריגות

קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) והארכת תוקפה

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס בגין הנכס, תינתן התעודה לרשם המקרקעין, וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל רשם המקרקעין.
מה עליי לעשות כדי להאריך את תוקף התעודה?
להארכת תוקף התעודה יש להעביר העתק התעודה המקורית. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת. ניתן להאריך אישור עד לחצי שנה מיום הנפקתו.

אהובה סבח
מנהלת מחלקת גבייה

פקס- 08-8509839 או דואר מייל: [email protected]
מענה טלפוני בימים:  א, ב, ג, ה בין השעות: 08:30-15:00