בישובים ובאזורי תעשייה בכפוף לתוכנית שנתית של משרד הבריאות.

תוצאות בדיקות מי שתייה מיקרוביולוגיה של כל ישובי מואז באר טוביה רבעון ראשון לשנת 2024.pdf