תחומי אחריות המחלקה

  • נושאי מים וניקוז
  • תכנון, בינוי ופיתוח פרויקטים ביישובים ובשטחי ציבור של הרשות
  • תחזוקת תשתיות: כבישים, מדרכות ותאורת רחובות
  • תחזוקת מוסדות, מבני חינוך, גני ילדים, בתי ספר ומרכזי ספורט
  • ביצוע עבודות פיתוח בתחומי המועצה
  • קידום ויזום הקמת מבני ציבור, מרכזי ספורט, גני ילדים ומבני חינוך

פניות בכל נושאי תחזוקה ותשתיות מתקבלות במוקד המועצה: בטלפון: 08-8507979   

אדריכל אלון כהן
מ.מ מהנדס המועצה
08-8509771
תכלת גמליאל
מזכירת המחלקה