• להודיע על כך למחלקה הוטרינרית של המועצה בתוך 24 שעות
 • להגיע עם בעלי החיים לשירות הווטרינרי של המועצה בתוך 24 שעות
 • הגשת טופס בקשה להיתר החזקה בפיקוח (הסגר ביתי) ותשלום של 405 ₪
 • בבדיקה קלינית של וטרינר המועצה אין סימנים קליניים חשודים
 • הכלב/החתול לא היה באזור מוכרז כנגוע בכלבת 3 חודשים קודם לאירוע
 • הכלב/החתול לא היה במגע עם בע"ח חשוד כנגוע בכלבת 45 יום קודם לאירוע
 • במידה ומדובר בחתול, קיבל חיסון כלבת במהלך 15 החודשים הקודמים לאירוע
 • במידה ומודבר בכלב, הוא לא נתפס משוטט יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד האירוע, וכך גם כל כלב אחר שמוחזק במקום שבו עתיד להתקיים ההסגר הביתי
 • במידה וההחזקה בפיקוח (הסגר ביתי) עתידה להת
 • קיים במרום שאינו ברשות בעל הכלב/חתול יתחייב המחזיק במקום להחזיק בבעל חיים בכתב בהתאם להוראות.
 1. סיבה רפואית המצדיקה לא להחזיק את בעלי החיים בהסגר בכלביית המועצה
 2. בעל החיים יוחזק בתא נפרד בכלבייה ללא בע"ח נוספים.
 3. בעל החיים יטופל ע"י צוות המחוסן נגד כלבת
 4. לא תהיה גישה לבעל החיים מלבד לצוות הרפואי המטפל ולבעלים.
 5. התא בו יוחזק כחל החיים יהיה נעול כל זמן שאין בו איש צוות
 6. ניהול רישום במרפאה ע"י הרופא האחראי של האנשים שהיו במגע עם הכלב

חוק תצפית בית לכלבים וחתולים שננשכו

וטרינר המועצה רשאי שלא  לאשר היתר  להסגר ביתי  במידה והוא סבור כי החזקת כל החיים  שלא בכלביית המועצה עלולה לסכן את בריאות הציבור.

 • להביא את בעל החיים לבדיקה וטרינרית של רופא וטרינר רשותי במקום ובמועד שנקבע בהיתר, וכן ביום העבודה הראשון שלאחר תום עשרת הימים ממועד הנשיכה או השריטה.
 • להביא את בעל החיים לבדיקה בכל מקרה של שינוי בהתנהגות או במצב הבריאותי, וכן במקרה של מוות.
 • למנוע מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שמתגורר במקום ההשגחה דרך קבע/
 • הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה חייב לדווח מייד למחלקה הווטרינרית (בטלפון 08-8509804) שנתן את ההיתר על כל אלה:
 1. כל שינוי במצב הבריאותי של הכלב או החתול
 2. בריחה של הכלב או החתול ממקום הפיקוח וההשגחה או יציאה שלו ממקום בלא השגחה
 3. מגע של הכלב או החתול עם אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע
 • אם בעל החיים הוא חתול- אין להוציאו ממקום הפיקוח וההשגחה אלא לצורך בדיקה כשהוא בכלוב נשיאה.
 • אם בעל החיים הוא כלב- ניתן להוציאו למרחק של עד 500 מטר ממקום ההסגר כאשר הוא מוחזק ע"י אדם בן 18 לפחות, עם רצועה באורך של עד 2 מטר ומחסום פה. בנוסף, חל איסור על הכנסת הכלבת לגינות כלבים ביתי ספר, גנים ציבוריים, גני משחקים ומוסדות חינוך.

במקרה שבו בוטל ההיתר, על הבעלים או המחזיק בבעל החיים להעביר אותו באופן מידי לכלביית המועצה

בתודה מראש
ד"ר ודים איסקוביץ, וטרינר רשותי מועצה איזורית באר טוביה

ד"ר ואדים איסקוביץ'
רופא וטרינר רשותי
088509804
0507434993