ברוב יישובי המועצה פועלות ועדות תרבות אשר אחראיות על הפקת ארועי המושב למבוגרים, ילדים ומשפחות. תקציב לפעילות ניתנת לכל ועדה ע״י הועד המקומי מתוך מיסי המושב ומתקציבי תנ״ס וקהילה המגיעים מהרשות. הועדות פועלות באופן וולנטרי ע״י אנשים מהקהילה אשר רוצים להיות מעורבים ויוזמים בתחום התרבות ביישוב בו הם גרים.
מחלקת התרבות של המועצה מקיימת אחת לשנה מפגשים עם ועדות התרבות על מנת לשמוע ולהשמיע, ליצור שיתופי פעולה ולעזור בקידום התרבות היישובית.
המחלקה עומדת לרשות הועדות בייעוץ ובהכוונה לספקים, מופעים ושאר מידע בתחום. מוזמנים לקחת חלק ולהצטרף! לפרטים: 08-8589864