הזכאות מושתת על חוקים ותקנות של מנהל הכללי. עובדת הזכאות במחלקה מקבלת נתונים של הכנסות מהמשק ומהעבודה של כל האחד מבני המשפחה. היא קובעת את גובה הזכאות עפ"י תקציב המחלקה לתחומי הרווחה השונים.

כלל הפעולות התקציביות במתן סיוע חומרי, מעוגן בחוק שירות הניתן לפי תקציב העומד לרשות המחלקה.

להגשת זכאות יש לפנות למחלקה לשרותים חברתיים: 08-8509789