חוק פיקוח כלבים מעודכן

מחלקת וטרינריה

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_008.htm

להלן פירוט העבירות:

גובה הכנס

סוג העבירה       

1500 ש"ח 

החזקת כלב ללא חיסון כלבת

500 ש"ח 

החזקת כלב ללא רישיון בתוקף

250 ש"ח

אי דיווח תוך 7 ימים על שינוי בפרטים

1500 ש"ח

מסירת מידע כוזב בפרט מהותי

250 ש"ח

אי הצבת שלט זהירות כלב בחצר

10000 ש"ח 

יבוא כלב מסוכן 

 5000 ש"ח 

החזקת כלב מסוכן ללא רישיון

1500 ש"ח 

החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

500 ש"ח

אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן

1000 ש"ח 

אי חסימת פיו של כלב מסוכן  בסמיכות לאדם מתחת לגיל  16 

1500 ש"ח

כלב מסוכן משוטט או ללא מחסום

2000 ש"ח

בעליו של כלב שנשך ולא הסגירו תוך 24 שעות