דלג לתוכן

 נקיטה באמצעים למניעת מטרד הזבובים

 נקיטה באמצעים למניעת מטרד הזבובים

לאור פניות חוזרות ונשנות של תושבי המושב בדבר קיומו של מטרד זבובים,

הנכם מתבקשים להפיץ מכתב זה לכל בעלי הרפתות, דיר, לול, אורווה ומגדלים כדלקמן:

 1. מתוקף תקנות רישוי עסקים תשכ"ח 1968 סעיף 1.1 ב' (תנאי תברואה נאותים לבע"ח ) ופקודת מחלות בעלי חיים נוסח חדש – התשמ"ה 1985 ,

כל בעלי הרפתות, דיר, אורווה, לול נדרשים לאלתר !

 • א. להדביר ולרסס נגד רימות זבובים את כל המקורות לדגירת זבובים בשטח הרפת ! .
 • ב. לפנות את ערמות הזבל והבוצה באופן ובתדירות שימנעו מטרדים סביבתיים.
 • ג. חל איסור מוחלט על השלכת פגרים באתרי איסוף הפסולת ובשטחים פתוחים.

סילוק הזבל יבוצע אל אחד היעדים הבאים:

 • אתר קומפוסט, מאושר.
 • פיזור והצנעה בשדות חקלאיים, בכפוף לתנאי נותן האישור.
 • אתר סילוק מורשה על פי חוק.

מצ"ב הנחיות המשרד להגנת הסביבה להדברת מזירים ברפתות, דיר, אורווה, לולים במסגרת תנאים מיוחדים לרשיון עסק.

 1. לכלל המגדלים:
 • א. אין להשליך עודפי פרי בערימות פתוחות ללא טיפול.
 • ב. יש לדאוג לפינוי מידי של פסולת אורגנית, להאבסת בע"ח או ליצירת קומפוסט או פינוי לאתר פסולת מורשה.
 • ג. חל איסור מוחלט על השלכת פגרים באתרי איסוף הפסולת ובשטחים פתוחים
  .

 

המועצה תגביר את הפיקוח ואכיפת התנאים הנ"ל למיצוי הדין עם מפרי החוק.

 

נקיטה באמצעים הנדרשים למניעת מטרד מזבובים חשיבות מכרעת בשמירה על בראיות התושבים ובעלי החיים באזור.

 

 

בכבוד רב,

אביבה מסיקה

מ"מ מנהלת מח' איכות הסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content