אביגדור- נקרא על שם סר אוסמונד אביגדור גולדסמית, מראשוני הציונים בבריטניה.
הוקם ב-1950 על חלק מאדמות הכפר הערבי הנטוש קסטינה בידי חיילים משוחררים, ששירתו במלחמת העולם השנייה בחיל התובלה של צבא בריטניה.
תחילה נקרא יע"ל, ראשי תיבות של "יחידה עברית להובלה", שמפקדה היה הקולונל הנרי אוסמונד, בנו של סר אוסמונד.

במושב, שהוקם בשנת 1950, מתגוררות כיום כ-150 משפחות, והוא ממשיך לשמור על צביונו החקלאי גם כיום.
במושב ועד קהילתי בנוסף על הועד החקלאי, ומתנהלים בו חיי קהילה פעילים, ונחגגים בו חגי ישראל כמו גם חגי הכפר ואירועים שונים במתכונת רחבה.
חלק ניכר מפעילויות התרבות במושב מכוונות לנוער, כמו גם חלק הארי של התקציב הקהילתי, ועל כך גאוותנו.

במושב, בנוסף למתקני הציבור המקובלים (מזכירות, בית עם, חדר זכרון, מגרשי ספורט)
גם ספריה פעילה לכל הגילאים וארכיון המשמר חפצים ומסמכים מראשית הקמת המושב ועד היום.