השירות לשיקום מטפל באנשים עם נכות גופנית, חושית או נכות התפתחותית (להוציא מצבי פיגור, מחלות נפש ואוטיזם).

מטרת השיקום לסייע לאנשים בעלי מגבלות בתחומי התפקוד השונים לשפר את תפקודם ואת הדימוי העצמי שלהם בתחום האישי, המשפחתי, המקצועי-תעסוקתי והכלכלי-חברתי.
קיימות תכניות שיקום לילדים ונוער בגילאי 0 – 21 ש', וכן תכניות לגילאי 21 ש' – 65 ש' (נשים עד גיל 60 ש' וגברים עד גיל 65 ש').
האחריות לטיפול ולשיקום חלה על המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף עם השירות לשיקום במשרד הרווחה.

המפעל משלב שלושה עקרונות

א. שילובו של האדם הנכה בעבודה תוך התייחסות הן למגבלותיו והן ליכולותיו ולפוטנציאל השיקומי הטמון בו. העובד במפעל מקבל שכר בהתאם לתפוקתו האישית.
ב. הטיפול באדם הנכה מתבסס על ידע מקצועי מתחומי העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה השיקומית.
ג. תפישת הקהילה כגורם, שנתבע לגלות אחריות ודאגה לרווחתם של האנשים הנכים.

סניף איל"ן באר טוביה

הסניף מסייע לאנשים הלוקים בשיתוק מוחין או הסובלים מבעיות גפיים.
הסניף מופעל ע"י מתנדבים. התקציב מהתרמות.
הסניף פועל בשיתוף מועצה אזורית יואב ונותן מענה פרטני לנכים, המתגוררים בשתי המועצות האזוריות.
פנייה לסניף באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.

אברהם ארז
מנהל מפעל תעסוקה רב נכויות
8581199 – 08