מחלקת הנדסה ותשתיות של המועצה אחראית על מערכות התשתיות ברשות לרבות: כבישים, מדרכות, מערכות ניקוז, תאורת רחובות דרכי גישה וכו׳. הטיפול נעשה בתחזוקה שוטפת לאורך כל השנה ובהתאם לדיווח תושבים באמצעות מוקד המועצה.

פניות בכל נושאי תחזוקת תשתיות ומפגעים מתקבלות במוקד המועצה בטלפון: 08-8507979 

תכלת גמליאל
מזכירת המחלקה