מושב ינון נמצא בשפלה ומשתייך לתנועת המושבים.

מקור שמו מן הפסוק: "לפני שמש ינון שמו" (תהילים ע"ב 17).

מושב ינון נוסד ב-4 בספטמבר 1952 על אדמת הכפר הנטוש "מסמיה" ונקרא בתחילה מסמיה ג'.

בשנת 2002 הדפיס המושב את ספר היובל "יובל לינון".

בינון יש 92 משקים חקלאיים בכמחצית המשקים בנים ממשיכים. ב-75 מתוך 100 יחידות הרחבה לבנים מאוכלסים. בינון למעלה מ-900 נפש.

ענפי המשק העיקריים הם: רפת,לולים להודים, מטעים וירקות: רבים מן התושבים משלבים את הפעלת המשק בעבודות חוץ. ראשיתו של מושב ינון ב-51 משפחות שעלו מצפון תימן (ברט), ייחודו בכך שאותן 51 משפחות יצאו מאותה עיר בתימן (רג'וזה), עברו יחד את תלאות הדרך מצפון תימן עד צנעא, מצנעא שכרו משאיות עד לחג' ומשם עברו למחנה חאשד. ממחנה חאשד הוטסו לארץ ונקלטו במחנה האוהלים שנועד לעולים בראש העין.

אורח חיים במחנה העולים, ובמיוחד חיי הבטלה הביאו אותם להחלטה לפנות להתיישבות חקלאית ולהתפרנס מעבודות אדמה.